dinsdag 21 juli 2020

ZOMERBERICHT (12, Hoge bomen vangen veel wind maar weinig aandacht)


Door Han Borg

Een dag met harde wind, en ja hoor: weer liggen er dode takken op de weg, sommige wel dik vijf centimeter in doorsnee. Als je die op je auto krijgt of op je hoofd, dan is er zeker sprake van schade. 
De twee kronkelwilgen staan in het gemeenteperkje vóór mijn huis, waar menige dode vogel door mij begraven is, waar overbodige tuinplantjes zijn gepoot, zelfs kerstbomen-met-kluit een wat treurig leven hebben geleid. Die wilgen staan er al zolang ik daar woon: minstens 26 jaar. En wilgen hebben, net zomin als bijvoorbeeld populieren, het eeuwige leven.

Ooit had ik al eens aan de gemeente gevraagd of het niet eens tijd werd om die wilgen uit hun lijden te verlossen. Steeds meer dode takken waren zichtbaar en als het herfst werd, dan werd het trottoir behoorlijk vervuild door vele dode bladeren, die maar eens per zoveel maanden door diezelfde gemeente werden weggeveegd. Ontelbare keren ging ik er zelf maar even met de bezem overheen, maar zo langzamerhand was ik dat wel een beetje beu.

Nu er na die niet eens zo harde windvlagen gevaarlijke takken onder de bomen lagen diende ik maar eens een klacht in, via de door iemand aanbevolen website groningen.slimmelden.nl – en het werkte!! De melding werd genoteerd, en een dag of tien later ging de bel. Daar stond iemand (een bomeninspecteur?) van de gemeente voor de deur, die me vertelde dat hij even kwam kijken wat er aan de hand was. Ik legde hem uit dat de beide wilgen in ‘zijn’ perkje nu wel erg veel overlast begonnen te geven.
We bekeken samen de twee bomen, en ik wees hem op een soort van breuk in één van de bomen, waar de twee hoofdtakken uit elkaar liepen. Een flinke storm, en deze boom zou zo maar uit elkaar kunnen scheuren. Nou zijn ze allebei zo’n zes, zeven meter hoog, en de hoofdtakken zijn ook nogal dik…dat werd dan echt een levensgevaarlijke situatie.

De overigens heel aardige inspecteur zag het allemaal wat minder somber in, en meldde dat er binnenkort wel iemand zou komen om de dode takken er uit te zagen, maar dat de bomen zelf bleven staan. 
Als burger heb je dan niet zoveel verweer meer, maar terug achter mijn computer dook ik eens de site van de gemeente in, en trof daar zowaar een bomenonderhoudsplan voor de wijken Beijum en Lewenborg aan, dat stamde uit 2014. Het was nog eens herzien in 2019, maar dat maakte voor de situatie bij mij vóór niets uit. Want wat liet het keurig bijgeleverde kaartje zien? Al in 2014 waren deze twee bomen aangemerkt met de notitie: “z.s.m. kappen” – en ik kon dat niet anders lezen als dat ze toen al gevaarlijk waren….

Vanmorgen stond er ineens een hoogwerker voor de deur. Een mannetje op de grond (om het verkeer te wijzen op neerkomende takken), een mannetje in het bakje met een apparaat, waarmee hij dode takken gemakkelijk kon weghalen. Ik zag het gebeuren…nu snoeien, en (voorlopig) nog niet kappen! Zo waren we niet getrouwd!! In trainingsbroek en T-shirt liep ik naar buiten, en sprak de grondmeneer aan: “wist u dat deze bomen allang gekapt hadden moeten worden?” Hij wist van niets. Ik legde het uit, en vertelde dat in het bomenbeheerplan (https://gemeente.groningen.nl/beheerplan-bomen-lewenborg-en-beijum) deze twee wilgen allang het leven hadden moeten laten. 
Hij keek me wat verward aan, en zei dat ‘ie even de computer in de vrachtwagen op zou starten, om te kijken of ik gelijk had. Even later stond ik met mijn eigen iPadje op straat, om hem het kaartje met de twee rode stippen op de plek van de twee wilgen te laten zien. Hij leek het niet te geloven, maar kroop vervolgens samen met zijn maat in de bestuurderscabine van de hoogwerker, raampjes dicht. Zou hij bang zijn geweest dat ik hem er over zou blijven doorzagen? 

Een paar minuten later werden de snoeiwerkzaamheden definitief gestopt. Er lag al heel wat dood hout op de parkeerplaatsen voor mijn deur, maar de heren reden weg, en lieten de boel de boel.

Hoe nu verder? Komt er binnenkort een kapvergunningsaanvraag? En zo ja: verdwijnen deze bomen nog voordat ik dit najaar verhuisd hoop te zijn? Ik help het de medebewoners van de heerd hopen….de interne communicatie bij de gemeente op dit punt stemt me somber. 

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Kunnen we niet veel beter een flink aantal woningen neerhalen in Beijum, dan zeuren om bomen te kappen? En de bewoners van die woningen laten verhuizen naar elders - omdat ze niet (meer) passen bij onze wijk? Bomen en ander groen horen bij onze wijk - zorgen voor zuurstof, ontspanning, verkoeling, een leuke aanblik, rustiger verkeer, gezondheid.
Wapperen met oude papieren, weg ermee. Zulke beleidsnota's kennen ook tijdpaden, voorzichtig an, niet alles tegelijk. De gaskraan is ook niet in enen dichtgegaan - en wij wachten nog steeds op versterking van onveilige huizen door de NAM. Tijd om verkeerde huizen voor de wijk te slopen - dan kunnen zeurpieten om bomenkap en passant verkassen naar elders. En komt er ruimte voor iets nieuws, en broodnodige nieuwelingen.

Anoniem zei

Als ze overlast veroorzaken weghalen die hap.

Han zei

Als je, zoals ondergetekende, ooit eens iemand (dodelijk) slachtoffer hebt zien worden van een neervallende tak uit een slecht onderhouden boom, dan piep je wel anders. En dat ‘anoniem’ me liever kwijt dan rijk is wisten we natuurlijk allang.

Kees Huizenga zei

Geachte heer Borg,


Ik hoop dat Stadsbeheer Oost binnenkort de afgezaagde takken bij uw woning gaat ophalen. Of is dit reeds geschied?

De heer Edwin Arends gaat over het bomenbeheer in de gemeente Groningen. Na indringend overleg van ondergetekende met hem (en na goed overleg met mijn buren) zijn vorig najaar enkele gevaarlijke en zeer hoge populieren gekapt. Mede in het kader van het Groot Onderhoud van het achterplein van de Isebrandtsheerd.

U kunt e-mailen naar de Wijkpost Oost aan de Parkallee 96 in Kardinge:

E: wijkpost.oost@groningen.nl


De heer Edwin Arends:

E: edwin.arends@groningen.nl (hij gaat onder meer over het Bomenbeheerplan Beijum)


De heer Ronald Rooijakkers:

E: ronald.rooijakkers@groningen.nl (stadsdeelbeheerder Oost en Ten Boer)


Tot uw dienst.

Han Borg zei

Heer Huizinga, dank voor uw tips! Bij een betere communicatie tussen gemeentelijke afdelingen en uitvoerende instanties waren die wilgen volgens mij al heel lang weg geweest. Misschien helpen bijdragen als die van u en mij om die communicatie wat op stoom te brengen..maar er zijn er (anoniem) die dit ongetwijfeld als zuur gezeur weg willen zetten...totdat er een boom omvalt of uiteenscheurt. Dan is het kalf verdronken en de put nog steeds niet gedempt.

Anoniem zei

Lopen dwars door het groenplantsoen of parkeren van de auto in het perk waar bomen staan hoort niet. Als je daar wegblijft is het al veel veiliger. Bovendien controleert de gemeente jaarlijks de veiligheid van ons bomenbestand in de openbare ruimte en legt dat vast in uitgebreide rapportages, en grijpt zo nodig in met zaag en bijl. En als je dan ook nog je gezond verstand gebruikt en met heftige stormen niet willens en wetens het gevaar opzoekt door onder zware bomen door te fietsen, dan blijf je buiten risicogebied. Da's mijn conclusie na kennisneming van verslagen over ongeluk van binnenstadse fietser op de singels met zeer heftige storm onder grote bomen waar een tak hem fataal raakte.