woensdag 18 augustus 2021

NOMINATIE KNIKDAK GEBOUW GRONINGER ARCHITECTUURPRIJS

Op Groninger architectuurmaand staat:

KnikDak ligt aan de groene ader met boerderijen die dwars door Beijum loopt. De knikkende daklijn is een referentie naar de boerderijkappen, de roodbruine kleur van de gevel pakt de tint van de naastgelegen woningen op. Het dak, waaraan het gebouw zijn naam dankt, knikt van laag aan de oostkant naar hoog aan de westkant. Het is laag aan de kant van de aangrenzende woningen, om daar zo min mogelijk schaduw in de tuinen te werpen. Aan de kant van de sloot richting stadsboerderij De Wiershoeck is het dak hoog, om aan te sluiten bij de boomkruinen. 

Open de link...en stem! Zie archieffoto (afgelopen winter).
Zeventien maanden geleden is de bouw begonnen

Voor lezers die niet weten waar KnikDak over gaat, lees nog eens het bericht van 3 februari vorig jaar.

De vrijdag ervoor vond de starthandeling plaats

In het gebouw zitten ons IKC en woningen voor Jongerenzorg Groningen.

Geen opmerkingen: