donderdag 3 juli 2008

DE ATELIER VAN MARJAN SCHAAP

Als je de Wiershoeck binnen gaat heb je rechts de natuurvoedingswinkel. Maar daar tegenover heeft Marjan Schaap al dertien jaar haar atelier, naast de Groene Zon van Saskia Nieboer. Marjan is niet alleen kunstenares, ze geeft ook les. In het najaar, in oktober, beginnen de lessen weer. Nieuwsgierigen en geinteresseerden zijn welkom. Beijum is een wijk waar veel creatieve mensen wonen. Schilderen, dichten, kunstenaars, theathermensen, schrijvers etc. De Wiershoeck lijkt zich een beetje te ontpoppen tot creatief centrum van Beijum. www.marjanschaap.nl

Geen opmerkingen: