zaterdag 5 juli 2008

" OOG-TV IS NIET VERPLICHT"

De column van vorige week viel, zoals het hoort, niet bij iedereen in goede aarde. Volgens mij is dat ook het doel van een column, het mag prikkelen, uitdagen en overdrijven. Objectiviteit lijkt me niet belangrijk als je een column schrijft, een hoge dosis eigen inkleuring behoort m.i. tot het domein van de columnist. Maar volgens Kees Huizenga moet ik me eerst goed laten informeren voordat ik dingen opschrijf. Hij stuurde onderstaande welkome reactie op.

Naar aanleiding van de column van Johan Fehrmann van 30 juni 2008, getiteld: “Op het randje (3)”, heb ik de volgende punten van aandacht en kritiek.

1. Het is onjuist om te suggereren dat het verplicht is dat er een ploeg van OOG TV bij groeperingen komt, die “de duizend euro cheque” d.d. 20 april 2008 hebben ontvangen en dit jaar duizend euro (of meer; het maximum is 1.500 euro) zullen ontvangen, gegeven een voldragen ingediend plan of “een goed idee”. Dat staat niet op de cheque en ook niet bij de voorwaarden op de goed-idee-folder van de gemeente Groningen (verkrijgbaar in De Wegwijzer). OOG TV krijgt wel geld van de gemeente Groningen om deze goed-idee-groeperingen mooi in beeld te brengen. Weigeren om te worden gefilmd mag altijd. Net zoals mensen of groeperingen jou kunnen weigeren om een opname met jouw videocamera te maken, Johan.

2. De tweede workshop van STIEL en de Stadsdeelcoördinatie (SDC) Noorddijk d.d. 23 juni 2008 in Het Heerdenhoes was nota bene op verzoek van de vertegenwoordigers van de groepen zelf! Geen enkele verplichting dus. De eerste workshop van 21 april 2008 was oriënterend en (elkaar) adviserend van aard. Deze uitnodiging was niet verplichtend van aard, maar dienstverlenend. Een heel positief nevengevolg van deze twee gehouden workshops is dat de in de wijk Beijum actieve groeperingen via hun vertegenwoordigers twee keren met elkaar konden kennismaken. Zo ontstaan vitale netwerken en sociale (dwars)verbanden. Ook met heerdcomités die een goed idee willen uitvoeren. Men weet elkaar te vinden, gegeven de ingevulde presentielijsten (inclusief e-mailadressen).

3. De SDC Noorddijk heeft mij op 18 juni 2008 verzekerd dat de klussendienst die Cees Hoekstra, tevens lid van het bestuur van de BOB, in de wijk Beijum tot stand wil brengen, niet zal concurreren met de gereedschapuitleen op de Froukemaheerd. Van “afpakken” is geen sprake. Evenmin van “institutionalisering van burenhulp”. De gemeente Groningen zal hiervoor waken.

4. Het Herbouw- en Verbouwcomité van de Boerderij Beijum aan de Beijumerweg 19 is in onderhandeling met de gemeente Groningen/de SDC Noorddijk om subsidie te verkrijgen. Hierover bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid. De opdrachtgever van de verbouw/herbouw van de Boerderij Beijum is woningcorporatie De Huismeesters (zie het grote bord op deze locatie). Wellicht doet De Huismeesters eveneens een forse duit in het zakje van dit actieve comité.

Kortom: ga uit van feiten; niet van roddels!

9 opmerkingen:

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

Gisteren ontving ik de beschikking van B&W van Groningen d.d. 7 juli 2008 inzake de verlening van de subsidie voor Kleurrijk Koken Beijum. Wij ontvangen 1.500 euro voor onder meer het geven van kooklessen op de vensterschool De Doefmat. Daarnaast komen wij in blokken op vrijdagen tegen 18:00 uur bijeen om als Kleurrijk Koken een maaltijd te bereiden. Nieuwkomers zijn welkom. Zie tevens onze website, zoals aan de linkerkant van dit weblog vermeld.

Ik citeer de beschikking, wat betreft OOG-TV:
"Om in de stad meer bekendheid te geven aan "Doe mee met een Goed Idee" maakt OOG-TV rapportages van deze Goed Idee+ actie in Beijum. De mogelijkheid bestaat dat OOG-TV in verband hiermee contact met u opneemt. Bovendien kunnen wij uw verslag en foto's als voorbeeld gebruiken in ons publiciteitsmateriaal." Einde citaat.

Op 16 juni 2008 hadden zeven leden van Kleurrijk Koken in Het Heerdenhoes een gesprek met de heer Onno M. ter Borg van OOG-TV. De sfeer was uitstekend. Kleurrijk Koken heeft geen bezwaar tegen het maken van een reportage door OOG-TV. Als iemand niet in beeld wil komen, wordt dit uiteraard gerespecteerd.

De beschikking van B&W verwijst naar een mooie website van de gemeente:
www.mijnwijk.groningen.nl
Hierover later meer.

Anoniem zei

In de beschikking van 7 juli 2008 (zie boven) staat ten onrechte het bevoogdende woord "rapportages" (te maken door OOG-TV). De stadsdeelcoördinator van Noorddijk, de heer Leo van Gent, heeft deze taalkundige PR-fout vanmiddag tegenover mij op ruiterlijke wijze erkend. Hij was mij dankbaar voor mijn advies in dezen. In de komende beschikkingen komt "reportages" te staan. Waarvan melding.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.