dinsdag 7 juli 2020

ZOMERBERICHT (3; compensatie waardedaling huizen a.g.v. aardbevingen)


Een soort van postcodeloterij Beijum....

Door Han Borg

Goed nieuws voor huiseigenaren in Beijum: eindelijk worden die enigszins gecompenseerd voor de vermindering van de waarde van hun woning als gevolg van de aardbevingen in het gaswinningsgebied, om te beginnen met die te Huizinge: 12 augustus 2012. Vanaf november a.s. kunnen de aanvragen voor compensatie worden ingediend.
Schade in Beijum

Gisteren is bekend gemaakt hoe de zogenaamde ‘Waardedalingsregeling’ zal uitpakken voor de diverse postcodegebieden in het gaswinningsgebied, waaronder de beide postcodegebieden in Beijum (9736 en 9737).
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), de rechtsopvolger van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) maakte dit bekend, en via RTV Noord werden we op de hoogte gebracht. Details vallen te lezen op https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling

In het kort komt het erop neer dat iedere huiseigenaar, die over de hele periode tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 een woning in Beijum in bezit hadden voor de waardedalng van die woning gecompenseerd gaan worden. Let wel: deze regeling geldt dus NIET voor huurders van woningen!
Ook als je slechts voor een deel van die periode eigenaar was heb je recht op een vergoeding, die dan berekend wordt over de periode waarin je eigenaar was.
De vergoeding verschilt per postcodegebied, en ook binnen één postcodegebied zijn er nog verschillen: de criteria voor dat laatste zijn nog niet helder. Ga dus maar van het minimale bedrag uit, dan kan het alleen maar meevallen.

Kort en goed komt het erop neer dat iedereen in postcodegebied 9737 (ruwweg Beijum West) minimaal 2,7% en maximaal 3,6 % van de WOZ-waarde van de woning op 1 januari 2019 vergoed krijgt. En voor iedereen in postcodegebied 9736 (ruwweg Beijum Oost) is de vergoeding minimaal 3,6 % en maximaal 4,6 % van genoemde WOZ-waarde. Men verwacht dus dat er in Beijum West minder waardedaling is dan in Beijum Oost.

Rekenvoorbeelden:
  1. Stel, je bent eigenaar van een woning in Beijum Oost, bent nu nog steeds eigenaar en je hebt dat huis in bezit sinds 1 december 2006. Stel de WOZ-waarde van dat huis op € 1 januari 2019 was € 160.000. Dan heb je recht op (minimaal) 3,6 x € 1600 = € 5760 of (maximaal) 4,6 x € 1600 = € 7360.
  2. Stel, je bent eigenaar van een woning in Beijum West, bent nu nog eigenaar maar je hebt je woning aangekocht op 1 mei 2015, dan heb je recht op een deel van de waardedalingsregeling die voor de woning in die hele periode gold, en heeft de vorige eigenaar nog recht op het deel van de regeling tussen 16 augustus 2012 en 1 mei 2015. Stel je hebt een woning met een WOZ-waarde op 1 januari 2019 van € 180.000, dan geldt dat je een deel van de minimale compensatie, groot € 4.680 (dus een deel van 2,7 x € 1800 = € 4.860) tot maximaal een deel van het bedrag € 6480 (3,6 x € 1800 = € 6480), en heeft je voorganger in hetzelfde huis recht op het overblijvende geld.

Best ingewikkeld allemaal, maar goed: er komt in ieder geval een schadevergoeding, echter ook niet voor mensen die al eerder een zogenaamde vaststellingsovereenkomst met de NAM hadden opgesteld en getekend – zie daarvoor de details onder https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling

De stad Groningen (dus ook Beijum) komt per 1 november a.s. aan de beurt als het gaat om het aanvragen van vergoedingen uit de waardedalingsregeling. Nader bericht volgt dus. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Aanvulling en toelichting
-Beijum-Oost (9736-gebied) ligt bovenop (voor driekwart leeggepompte)Groninger gasbel. Beijum-West (9737-gebied) ligt net naast de bel. Logisch dat er verschil gemaakt wordt in vergoeding tussen Oost en West. Zie kaartmateriaal bij bijv. GBB.
-Naast deze overheidsvoorziening loopt er ook nog WAG-procedure over waardedaling en -vergoeding bij advocatenkantoor de Haan. Woningcorporaties in Beijum (als woningeigenaren) en particuliere eigenaar-bewoners proberen langs deze weg betere vergoeding van waardedaling te krijgen, en dit vervolgens te herinvesteren in de wijk-huizen (zodat tenslotte ook huurders gecompenseerd worden). Zij hebben als breekijzer gefunctioneerd voor nieuwe regeling van de gasboeren - en zien nieuwe regeling als onvoldoende en gaan door met WAG-procedure bij rechter (en willen evt. beter schikking (compromis). Rechter heeft in eerste aanleg eisers gelijk gegeven. Maar de gasboeren zijn in hoger beroep gegaan, slepende zaak geworden.
-Waardedaling gaat NIET over schadevergoeding voor schade, scheuren enzo, aan huizen. En ook niet over onveiligheid en noodzakelijke versterking van huizen in Beijum, om te voorkomen dat er doden en gewonden vallen onder instortende huizen en flats in de noordoostelijke stadswijken Beijum en Lewenborg door aardbevingen door verstoorde diepe aardlagen door mijnbouw. En ook niet over NPG, nationaal programma groningen met 10 miljoen extra voor investeringen in Beijum komende 10 jaar.

Ann zei

Mijn woning is van Patrimonium. Betekent het dat de huur omlaag gaat, er woningverbeteringen komen?

Anoniem zei

Hahahahaha de huur omlaag???? woningverbeteringen???? ik denk eerder dat ze het geld zelf opstrijken. Maar je zou hier wel op kunnen aandringen. Het lijkt me logisch dat huurwoningen voorzien worden van zonnepanelen of nieuwe cv ketels of in het leukste geval een huurverloging omdat elk jaar de huren met astronimische niet op te brengen bedragen stijgen.