woensdag 22 juni 2022

SCHRIFTELIJKE VRAGEN SP OVER STOPZETTING SUBSIDIE HULPEXPRESS

"Is het college bereid om naar de situatie te kijken en de stopzetting van de subsidie te heroverwegen?

Zo niet, waarom niet? Zo ja, op welke termijn wil zij hierover met de hulpexpress in gesprek?"

Naar aanleiding van de dreigende stopzetting van subsidie voor de Hulpexpress heeft SP-Groningen voorman Jimmy Dijk schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.


"Bent u het met de SP-fractie eens dat de Stichting Hulpexpress al vele jaren een grote aanwinst is voor de Gemeente Groningen? Zo nee, waarom niet?"


Zie beneden. Wordt vast vervolgd.

                                         Jimmy Dijk, SP

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Indien de Stichting Hulpexpress goede opvolgers heeft voor de heer Sietze den Iseger, dan is er geen geldige reden om de gemeentelijke subsidie aan deze stichting te stoppen.

De pikante vraag is of de gemeente Groningen zich moet bemoeien met het personeelsbeleid van de Stichting Hulpexpress.

Het gaat erom wat de Stichting Hulpexpress daadwerkelijk doet. Voldoet deze stichting aan haar doelstellingen? Zo ja, dat moet de gemeente niet moeilijk gaan doen.


Ik sluit niet uit dat er vanuit Stadsbeheer/Milieudienst argwanend wordt gekeken naar de Stichting Hulpexpress, gegeven de beklemmende en harde voorwaarden vanuit deze dienst. Sietze den Iseger heeft hierover eerder zijn misnoegen kenbaar gemaakt. Op Beijumnieuws.


Hulde voor de zakelijke vragen van de heer Jimmy Dijk.