maandag 13 juni 2022

EEN NIEUW GEMEENTEBESTUUR (ook voor Beijum)
"We hebben een nieuw gemeentebestuur, hopelijk gaat die zich ook inzetten voor Beijum"

Een Beijumer was vanochtend aanwezig in het Floreshuis in de Indische Buurt alwaar het nieuwe Groningse 'kabinet' werd gepresenteerd.

Hij stuurde bovenstaande tekst en de foto's mee.

We, de Stad, gaan de komende vier jaar over links, een logische afspiegeling van het stemgedrag van de Stadjes tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, de Socialistische Partij en de ChristenUnie gaan de komende jaren de Stad besturen. 

Foto boven, de nieuwe ploeg, deze blogger zal er straks nog even de namen bijzetten.
Update 15.00 uur: V.l.n.r Philip Broeksma, Manouska Molema, Kirsten de Wrede, Koen Schuiling, Mirjam Wijnja, Carine Bloemhoff, Rik van Niejenhuis, Inge Jongman en Eelco Eikenaar.

Links, burgemeester Koen Schuiling en formateur Matthias Gijsbertsen.

De PvdA was begin maart op campagne in Beijum
Zo ook de ChristenUnie

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Over DIFTAR is er, geheel voorspelbaar, geen coalitieakkoord.

Zie:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/930975/dit-zijn-de-plannen-van-de-nieuwe-groningse-coalitie


Citaat:

"Afvalinzameling

Afvalinzameling blijft de komende jaren een politiek discussiepunt. De mogelijke invoering van afvalsysteem Diftar zorgde de afgelopen jaren geregeld voor verhitte debatten, mede omdat de vorige coalitiepartijen (GL, PvdA, D66 en CU) het er onderling niet over eens waren.
Binnen de nieuwe coalitie zijn GroenLinks en PvdD er voorstander van dat inwoners meer betalen als ze meer afval inleveren. PvdA en SP zijn uitgesproken tegen. De vijf partijen hebben geen afspraken gemaakt over de eventuele invoering van Diftar. De verwachting is dan ook dat hier de komende jaren opnieuw fel over gedebatteerd wordt. Wethouder Kirsten de Wrede (PvdD) wordt belast met het afvalbeleid."

Einde citaat RTV Noord van gisteren.


Ik verwijs graag naar het onderwerp "Zeggenschap". Er wordt gezwegen over de introverte organisatiecultuur van de gemeente Groningen. Met name bij Stadsbeheer en bij grote projecten. Ik duid op de gang van zaken bij de Korrewegbrug en de Paddepoelsterbrug.


Wat betreft wijkvernieuwing: twee wethouders gaan zich hiermee bemoeien. Sociale wijkvernieuwing bij de ene wethouder; fysieke wijkvernieuwing bij de andere wethouder. Is dit wel verstandig?


Zie verder:

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/930796/dit-zijn-de-nieuwe-wethouders-van-de-gemeente-groningen