donderdag 28 juli 2022

NIET ZUIPEN ALS JE NAAR EEN TUINFEEST GAAT

Ja, dat mag wel....maar dan niet autorijden.

Wordt er tijdens zomeravonden extra gedronken?

Hat zal, want sinds korte tijd is er weer een Bewust Onbeschonken Bestuurder BOB-actie bezig.

Bovenstaande bord staat langs de zuidelijke (Emingaheerd) en noordelijke (Amkemaheerd) wijkring.

De afkorting doet ook denken aan de wijkvereniging, waarvan deze blogger verneemt dat het binnenkort einde verhaal is. Maar goed, deze actie, foto, gaat over een feest. En over nuchterheid en verantwoording nemen.

In 2010 reed er een BOB-taxi in Beijum rond
 

Geen opmerkingen: