zondag 3 juli 2022

NATUUR IN EN ROND BEIJUM (258)

Bomenbeheerplan Beijum afgerond

(Ingezonden vanuit de gemeente Groningen, klik de afbeelding groter)

Vanaf 2013 is er door de gemeente samen met bewoners gewerkt aan het bomenbeheerplan in Beijum, waarin de toekomstverwachting staat van de bomen in Beijum. Ook staat in het plan hoe de gemeente duurzame boomsoorten meer ruimte wil geven. Om dat te kunnen doen, moesten snelgroeiende bomen, zoals populieren en wilgen worden verwijderd. In de afgelopen tien jaar zijn er veel van deze snelgroeiers verwijderd. De verwijderde bomen zorgden onder andere voor overlast door brekende takken en wortelopdruk in de bestrating. 

Plannen tussentijds gewijzigd

Oorspronkelijk zouden meer bomen worden vervangen. De afgelopen tien jaar is de actuele kennis en techniek echter behoorlijk ontwikkeld. Ook het gemeentelijke bomenbeleid is veranderd. Dat betekent dat onze plannen zijn bijgesteld ten opzichte van onze verwachtingen toen we het bomenbeheerplan maakten. Uiteindelijk zijn minder bomen in aanmerking gekomen voor een kapvergunning en zijn daarom niet meegenomen in de uitvoering. 

Meer diversiteit

Voor iedere boom die is verwijderd, is er weer een andere boom geplant. Uiteindelijk zijn er zelfs meer bomen geplant. De her plant is gericht op meer diversiteit van bomen en bomen die minder kwetsbaar zijn voor ziektes. Met deze ingrepen hopen we een duurzamer bomenbestand op te bouwen.

Het plan is nu volledig uitgevoerd. Alle bestaande en nieuwe bomen gaan mee in het reguliere onderhoud voor inspecties en snoeibeurten.

Op onze website vindt u meer informatie over het bomenbeleid van de gemeente Groningen: gemeente.groningen.nl/bomenbeleid. U vindt daar ook veel gestelde vragen rondom bomen.

Op bijgaande kaart kunt u de stand van zaken vanaf 2012 bekijken welke bomen zijn vervangen en behouden. En de huidige situatie in 2022 met de genomen maatregelen.

JF: acht jaar geleden gingen veel bomen in het Groene Hart van de wijk neer

Iets korter geleden, bomenkap langs de Zuidwending, video

Geen opmerkingen: