zaterdag 16 juli 2022

OVER DE SLUITING VAN DE BIJ BOSSHARDT-AMKEMAKOEPEL... Op de een of andere manier noemt Patrimonium het onderkomen van Bij Bosshardt weer de Amkemakoepel.

Maar de tijd van de Amkemakoepel is al vele jaren lang en breed voorbij.

Drie weken geleden werd bekend dat de huiskamer van het Leger des Heils bij de Amkemaflat gaat sluiten

Bovenstaande ( in de afbeelding) staat in een onlangs door Patrimonium verzonden brief.

Wij vinden het belangrijk dat de Amkemakoepel een nieuwe toekomst krijgt die goed past bij de leefbaarheid in de wijk en de plannen van de wijkvernieuwing.

Staat er. 

Patrimonium en het Leger des Heils zijn begaan met de leefbaarheid van de wijk....
Deze blogger gelooft daar niks van. En hij denkt niet dat dit met zijn achterdocht te maken heeft. Zeg nou gewoon dat het niet meer uit kan, dat het niet meer rendabel is qua baten en kosten...

Foto rechts, vier maanden geleden werden nieuwe verwijsborden in de wijk geplaatst, zie nog eens dit bericht
Deze, foto, kan alweer verwijderd worden (zal er vast nog een paar jaar blijven staan...).

Wel schappelijk, het Het koor mag er de zomer over, tot 1 september, blijven zingen (daarna naar De Bron). Zie afbeelding rechts.

Verder, via genoemde brief: de koepel blijft nog even elke dinsdag van 10.30 tot 13.00 uur open voor gezelligheid (gedurende de zomer).

De geschiedenis lijkt zich (gedeeltelijk) te herhalen. Zie nog eens onderstaande video uit 2014...verzet tegen de sluiting van de Amkemakoepel...

5 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Gisteren tussen 11:00 uur en 13:00 uur waren er circa 60-65 personen die afscheid van mevrouw Ammarens Blom namen, de vroegere coördinator of beheerder van Bij Bosshardt Beijum. Een hele warme bijeenkomst. Soms ook emotioneel. Het koor van Christa Visser c.s. zong drie liederen, waaronder:

"Ach, Ammarens, de rozen zullen bloeien, ook al zie je ons niet weer".

Aangepast aan Ammarens Blom. Er werden tranen geplengd.


Er zijn drie actoren:

A. Patrimonium (actor 1) wilde de Amkemakoepel niet langer gratis verhuren. Het gaat dus om poen. Om geld. Zonder enige evaluatie hoe vredig (!) de Amkemakoepel vanaf de opening in december 2015 t/m juni 2022 heeft gefunctioneerd.

B. Vervolgens ging het Leger des Heils (actor 2) naar de gemeente Groningen, afdeling Welzijn (actor 3), om een subsidie te krijgen voor de huur van de Amkemakoepel. De gemeente (lees: wethouder Inge Jongman van Welzijn en/of het domein Maatschappelijk Vastgoed) zei nee. Waarom de gemeente nee zei, is tot op heden onbekend.

Conclusie: de Amkemakoepel moet sluiten. Per 1 september aanstaande. Zonder enig (voor)overleg met de doelgroep van de Amkemakoepel, waaronder de huurders van de Amkemaflat. Met als gevolg: een sociale ramp, omdat bestaande netwerken en sociale verbanden eenzijdig worden afgebroken. Van met name ouderen.

Om welk huurbedrag gaat het per jaar? Volgens mij om ± € 10.000 per jaar, inclusief gas en elektra. Voor Patrimonium een zeer klein bedrag.


De Overlegwet Huurders-Verhuurder heeft Patrimonium botweg genegeerd. Dit is een onrechtmatige daad.


N.B.: het is mij niet bekend of het Leger des Heils de mogelijke opvolger van Ammarens Blom uit eigen kas wilde blijven betalen. Ik doe hier volgende week onderzoek naar.

Kees Huizenga zei

Het is mij nog niet duidelijk of Patrimonium het vertrek van mevrouw Ammarens Blom als kapstok/aanleiding heeft gebruikt om de Amkemakoepel snel te sluiten.


Ik citeer de gezamenlijke brief van Patrimonium en het Leger des Heils aan de bewoners van de Amkemaflat d.d. 6 juli 2022:

"Hierbij laten wij u weten dat de bestuurders van het Leger des Heils en Patrimonium in goed overleg hebben besloten om de voorziening zoals die er nu is te beëindigen."

Niets over het (voor)overleg met de huurders van de Amkemaflat, de eigen doelgroep van Patrimonium. Top down-besluitvorming. Een decreet. Deze huurders worden kenbaar (dus geobjectiveerd) onmondig verklaard!

Tijdens de "informatieavond" (met voldongen feiten) van vrijdag 24 juni 2022 ontbrak een vertegenwoordiger van Patrimonium. Waarom was de directeur-bestuurder van de Christelijke Woningstichting Patrimonium, de heer mr. Bas Krajenbrink, toen zeer opvallend afwezig?


Patrimonium heeft over deze zaak geen overleg gevoerd met de Huurdersvereniging Patrimonium Beijum. Deze vereniging heeft een wettelijk adviesrecht over zaken van beleid en beheer. Deze vereniging is tevens niet schriftelijk over de sluiting van de Amkemakoepel geïnformeerd. Dat is fout en onzorgvuldig. Op grond van bovengenoemde Overlegwet Huurders-Verhuurder. Afgelopen dinsdag sprak ik met de secretaris van deze vereniging.


Ik vraag me af of het Leger des Heils "in goed overleg" heeft besloten om de Amkemakoepel niet meer te willen gebruiken "als huiskamer", als "thuis" of als sociale ontmoetingsruimte voor met name de oudere bewoners van Beijum-Oost. Ik zag gisteren ook bewoners uit de wijk Lewenborg!

Volgens mij kon het Leger des Heils helaas niet anders, omdat de gemeente Groningen niet de huur van de Amkemakoepel wilde betalen.

Met als gevolg: elke partij is de verliezer en de betrokken bewoners zijn de slachtoffers. Dieptriest.

Ik denk hierbij ook aan de vrijwilligers en medewerkers van Bij Bosshardt Beijum. Plus het zangkoor Zingen Bij Bosshardt (ZBB), dat nu een andere naam draagt.

Kees Huizenga zei

Zeer storend, innerlijk tegenstrijdig, onverteerbaar, weerzinwekkend en blijkgevend van weinig historisch besef, is hetgeen in de brief van Patrimonium en het Leger des Heils op pagina 2, bovenaan, staat:

"Onderzoek maatschappelijke bestemming

De Amkemakoepel sluit niet! De komende tijd wordt onderzocht welke nieuwe maatschappelijke bestemming het beste aansluit bij de wijk. Dit zal geen sociaal buurthuis zijn, waar feesten en partijen worden gehouden." Einde citaat. Het woord "geen" is in de brief onderstreept!


Mijn commentaar

1. Het is een feit dat de Amkemakoepel per 1 september aanstaande sluit. Er is uitstel gegeven van ongeveer zes weken.

2. Vanaf zeker december 2015 t/m heden zijn er geen "feesten en partijen gehouden" in de Amkemakoepel, met dank aan Bij Bosshardt Beijum. Patrimonium zou het Leger des Heils juist dankbaar moeten zijn voor het feit, dat het sindsdien goed is gegaan met de Amkemakoepel. Toch?

3. Waarom oude koeien uit de sloot halen vanaf begin 2014? zonder openbare evaluatie, ik herhaal dit, van Bij Bosshardt Beijum?

Ad 3: bij deze evaluatie dient uiteraard rekening te worden gehouden met de Coronacrisis.

4. Waarom is het Leger des Heils, Regio Noordoost, akkoord gegaan met deze kwetsende alinea?

5. Wat is "een nieuwe maatschappelijke bestemming"? Met een marktconforme hoge huurprijs? Wil Patrimonium de Amkemakoepel laten gebruiken als:

a. een dependance van Wij Beijum (met een huiskamer)?

b. een dependance van de sociale dienst?

c. een bloedprikcentrum van Certe?

d. een specifiek Meldpunt van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)?

e. een huisartsenpraktijk?

f. een fysiotherapiepraktijk?

g. een dependance van een thuiszorgorganisatie?

h. een inpandig goedkoop restaurant zoals bij De Es in Selwerd (van Patrimonium) en bij De Brink in Helpman (van ZINN)? Zie tevens de eetgelegenheid bij Humanitas in de buurt van de Der Aa-kerk.

i. een dependance van de regiopolitie?

j. een sportschool?

k. een onderwijsinstelling?

l. een multifunctionele spreekkamer van de buurtconciërges in Beijum en de Huurdersvereniging Patrimonium Beijum? Met een huiskamer. Met behoud van het toneel, de keuken en de bar. Aldaar kunnen tevens koren oefenen. Plus toneel-, dans- en muziekclubs. Inclusief uitvoeringen. Een ouderencafé op vaste tijden met zelfbeheer is overwegenswaardig.


Noot

Een commercieel restaurant met maaltijdbezorging is niet "maatschappelijk" van aard.

Kees Huizenga zei

Vanmiddag vernam ik dat het koor rondom Christa Visser in de Amkemakoepel mag blijven zingen. Patrimonium gaf hiervoor toestemming.

Een mooi bericht.

Kees Huizenga zei

In de nieuwsbrief van PKN De Bron van 22 september 2022 staat het volgende:


"Koffie-inloop


Op dinsdagochtend tussen 10:00 – 12:00 uur staat de koffie en/of thee voor u klaar bij Bij Bosshardt in Beijum.

Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:00 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in De Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid.

Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen."

Einde citaat.


Op de donderdagmorgen oefent de zanggroep van Christa Visser. Tussen 10:30 uur en 12:00 uur.


Het lijkt erop dat Patrimonium op haar schreden terugkeert. De Amkemakoepel behoudt haar sociale functie. Zelfs het Leger des Heils komt terug! Alleen op de dinsdagmorgen. Ik sluit niet uit dat dit op meer dagen mogelijk is. Ook voor andere wijkinitiatieven.

Mijn devies is: "Never change a winning team!"

Breek niet af wat goed is!