zondag 18 september 2022

MOOIE OPKNAP MINI-AUTOOTJES IN DE WIBENAHEERD

 Zal er een Handige Harry in de Wibenaheerd wonen die mini-autootjes opknapt?

Dacht deze blogger zaterdagmiddag toen hij door de Wibenaheerd banjerde.

Zie foto's, zijn het 45 km-autootjes?

Zo ja, beste opknapper of verkoper, deze blogger wil graag zo'n bakkie van je kopen.

Foto links, en ook rechts op bovenstaande foto te zien.....wat handig het lijkt wel een overdekte werkplaats.

Het is persoonlijk, zoals alles op Beijumnieuws persoonlijk gekleurd is: deze blogger houdt van dit soort initiatieven in 'zijn' wijk.

Er reed in 2013 een Trabant uit de voormalige DDR door de wijk

De herfst manifesteert zich steeds meer.

Wat lekker om een bakkie te hebben zoals op de foto's is te zien.

Droog over het Heerdenpad tuffen.


14 opmerkingen:

Chris zei

Dit is dus weer een voorbeeld van totale verloedering in Beijum. De openbare ruimte is geen werkplaats en ook geen opslagplaats van schroot.

Johan Fehrmann zei

Ik reageer bij voorkeur niet op mensen die op Beijumnieuws reageren. En je reageert altijd keurig Chris, zonder gescheld en lelijk taalgebruik. Maar het valt me op dat je altijd graag het negatieve in Beijum belicht. Er komt geen straaltje 'zonneschijn' voor Beijum in je reacties door. Nu ook weer: 'Totale verloedering in Beijum.' Voor foto's op amper vijf vierkante meters in de wijk. Je reageert nooit op opwaartse initiatieven in de wijk, ook volop belicht op Beijumnieuwe. Hoe kan dat? Oprecht geïnteresseerde vraag. Waarom dat afgeven? Groeten, Johan Fehrmann...en blijf vooral reageren....

Anoniem zei

Chris heeft groot gelijk, in dit geval. En dat gezeur over alleen maar negatieve reacties is net zo infantiel als janken over het feit dat iemand anoniem reageert; het gaat altijd over de verpakking en zelden over de inhoud.

Johan Fehrmann zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Johan Fehrmann zei

Af en toe laat ik een reactie door van onze overbekende anoniem. Waarschijnlijk een der intensiefste lezers van Beijumnieuws. Er komt nooit een reactie van de persoon binnen zonder het gebruik van grote woorden en/of scheldpartijen, dan wel veroordelingen van andersdenkenden. Nu ook weer, zeuren, infantiel en janken. Het heeft niks met de inhoud te maken die grote woorden. En het kinderachtige spelletje wie er gelijk heeft al helemaal niet. Maar het blijft vermakelijk, mensen die denken dat hun mening of visie op iets het monopolie hebben op 'de waarheid is.' Gewoon een keer een 'niet schreuwen- reactie' insturen is veel krachtiger. Het gaat immers over de inhoud

Anoniem zei

Het is helemaal geen kwestie van visie of mening. Het is gewoon onderzocht en aangetoond dat rommel meer rommel aantrekt en dat dit tot een vicieuze cirkel kan leiden. Met andere woorden: verloedering. Exact hoe Chris het hierboven beschrijft. Er zijn geen alternatieve waarheden of meer van dat wappie geleuter. Zo werkt het gewoon en de tokkie die zijn sloopkarretjes op een openbare parkeerplaats dumpt werkt daar hard aan mee.

Johan Fehrmann zei

Wat snel alweer, maar ja, mijn intensiefste lezer. Tokkie, wappie geleuter, het blijft vermakelijk. Er is geen stadswijk in de wereld waar geen rommel wordt gedumpt, zogezegd is het overal verloederd. Overal zijn vicieuze cirkels gaande. Ook van opwaartse initiatieven. Wat aandacht krijgt groeit, zo ook de focus op vuilnisdumpingen in een wijk. Nou svp één keer een reactie zonder onnodige stoere taal. Want grote woorden trekken grote woorden aan, iets wat tot een vicieuze cirkel kan leiden. Goed dat anoniem niet aan 'alternatieve waarheden' doet, de eigen waarheid moet immers domineren.

Anoniem zei

En weer gaat het vooral over de verpakking om zodoende een gebrek aan inhoud te verdoezelen. Stereotyperend. Ik kan mij niet voorstellen dat er wèl mensen bestaan die graag hun taalgebruik zouden aanpassen aan de wensen van de 'man van Beijumnieuws' maar wie weet...
Verder ontgaat mij het punt met betrekking tot verloedering elders. Je kunt iets relativeren door te stellen dat het overal gebeurt maar dat maakt het niet minder vervelend. Een drogreden dus of op z'n minst een overbodige opmerking.

Johan Fehrmann zei

Heerlijk, de hele dag op Beijumnieuws zitten. Nee, taalgebruik hoeft niet aangepast te worden aan deze beheerder. Wel is het algemeen bekend dat schelden en schreeuwen een teken van onmacht zijn. Zo komen de reacties van onze anoniem ook allemaal over. Ik zou de lieve anoniem wat meer echte kracht gunnen. Probeer bij de inhoud te blijven. Het tegenovergestelde van relativeren is om iets als een absoluut feit neer te zetten. Dat is natuurlijk niet zo, in drie of vier heerden in de wijk wordt stevig gedumpt en kan het tot verloedering leiden. Maar in de overige ca 40 woonheerden speelt dat niet of amper. Oftewel Beijum verloedert niet, al willen sommigen met een negatieve instelling dat wel graag zo zien. Bij de inhoud blijven. En verpak het niet onnodig negatief.

Chris zei

In een gemiddelde woonwijk wordt het als asociaal gedrag gezien als de buitenruimte wordt toegeëigend voor dit soort handel- en reparatieactiviteiten. Los daarvan is het ook buitengewoon ontsierend en vervuilend, rondslingerende poetslappen, olie op de stoep e.d. Kortom daar kan ik niets positiefs in zien.

Verder irriteer ik me inderdaad regelmatig aan het feit dat aan allerlei asociale uitwassen een positieve draai wordt gegeven. Beijum is en blijft een achterstandswijk, waar een meer dan gemiddeld aantal bewoners bezig is hun eigen leefomgeving te vervuilen en te vernielen.

Neem nu beide winkelcentra, grofweg elke tien jaar wordt een poging ondernomen om er wat van te maken. Het wordt alleen nooit wat, dus zodra er weer een nieuwe lichting ambtenaren is, begint de cirkel opnieuw en wordt er weer een poging gewaagd.....

Kortom, vrij zinloos om er tijd, geld en moeite in te steken. Er is sprake van een serieus mentaliteitsprobleem in deze wijk.

Johan Fehrmann zei

Dank voor je antwoord Chris, en zonder grote woorden en geschreeuw, gewoon to the point. Ik zal er binnenkort een bericht aan besteden, ik zie een groot verschil tussen woonheerden waar koophuizen staan en waar louter gehuurd wordt. De laatste groep, de huurders, hebben gegeneraliseerd gezegd minder aandacht voor hun omgeving.

Ik hoef Beijum niet te verdedigen, wel constateer ik een behoorlijke tweedeling. In woonkoopheerden als de Fossemaheerd, de Hiddemaheerd en bv de Holmsterheerd ziet de omgeving er keurig uit. Maar de Wibena- de Doornbos- en de Claremaheerd....altijd troep.

De huizenprijzen stijgen fors in Beijum, vraag het de makelaars. Er wonen redelijk wat hoogopgeleiden in de wijk, zo woon ik vlakbij twee schooldirecteuren, een politie-echtpaar en....nou ja, ik ben ook hoogopgeleid. Wil niet zeggen dat alle minima aso's zijn. Ik wijdt teveel uit, dank voor je reactie.

Johan Fehrmann zei

Onze gezellige anoniem blijft trachten zijn gram te halen en zijn rancune te uiten. De grens is weer bereikt, heerlijk om anoniem weer even te censureren. Zijn voorspelbare riedeltjes over Twitter en deugen, hoogst amusant, mogen over een tijdje weer. De dagbesteding is weer even gesloten. Wel fijn, mijn grootste volger cq stalker houdt nog steeds van me.

Chris zei

Dat er een verschil is tussen straten met relatief veel koophuizen en straten met veel huurhuizen is een feit. Dat is niet alleen in Beijum zo.

Anoniem zei

Geweldig Mijn vader zei altijd als mensen lopen te zeuren, doe je iets goed.... Blijkbaar doe ik iets goed 😉 bedankt voor alle reacties ik zal de poetsdoeken ff opruimen chrisje of beter gezegd M 🤫😉