donderdag 11 april 2024

HET ODENSEHUIS IS OFFICIEEL GEOPEND.

 


(Dank voor de goede wensen. Operatie is vanmiddag; foto's zijn opgestuurd door Fronczek Fotografie en Film)

Het was al inofficiëel  open en op 1 maart werd het reeds aangekondigd.

Het Odensehuis werd vanochtend door wethouder Inge Jongman geopend. Tussen de Aldi en de Amkemaflat, in de voormalige Amkemamoepel.

Het Koepelkoor zong tevoren nostalgische oude nummers.

Zie ook https://odensehuisgroningen.nl/


7 opmerkingen:

Henk Kamminga zei

Ik wens je veel sterkte toe, Johan,, en hoop dat de operatie geslaagd is.

Kees Huizenga zei

De opening staat niet vermeld in De Beijumer van 20 maart 2024. Op pagina 7 bij de "activiteiten in de wijk".

Op www.beijum.nl staat ook niets. Zie de maandkalender en de wijkberichten.

Hoeveel ouderen van de doelgroep waren aanwezig tijdens de opening?

Kees Huizenga zei

Vorige week donderdag zijn er heel veel personen bij de opening van het Odensehuis Groningen Oost geweest. Vanmiddag hoorde ik van een koorlid het aantal van ± 200 bezoekers. Dat is heel veel! Met in- en uitloop.

Zie de Groninger Gezinsbode van 17 april 2024, de voorpagina:

https://krant.gezinsbode.nl

Kees Huizenga zei

Zie verder:

https://odensehuisgroningen.nl/


Een verslag van de opening van 11 april 2024.

Kees Huizenga zei

Hierbij het integraal verslag van de opening van 11 april 2024.

Bron: bovengenoemde website van het Odensehuis Groningen


Citaat:

"Een veilige en gezellige ontmoetingsplek voor iedereen die te maken heeft met geheugenproblemen of dementie. Vrij toegankelijk, zonder diagnose of indicatie.


Nieuws

Feestelijke opening van het Odensehuis in Beijum door wethouder Inge Jongman


De Amkemakoepel in Beijum puilde donderdag 11 april uit. Het Odensehuis oost, een van de drie Odensehuis-ontmoetingsplekken voor mensen met een haperend brein in de stad Groningen, vierde haar officiële opening.

Waar geopend wordt, daar zijn sprekers. Ook hier. Maar het waren vooral de enorme belangstelling en de sfeer die duidelijk maakten waarom dit Odensehuis er gekomen is en hoezeer het in een behoefte voorziet. Die sfeer? In enkele woorden: ongedwongen, betrokken en hartelijk. “We hebben vandaag een programma”, zei algemeen coördinator Patrick Boon vooraf tegen de vrijwilligers, “maar kijk niet vreemd op als het ineens anders loopt. We zijn een huis, daar lopen mensen soms ook op onverwachte en misschien ongelegen momenten binnen. Dat maakt het juist leuk!”

De inloop werd muzikaal begeleid door het Beijum koor, dat met verve ‘In ‘t kleine café aan de haven’ en andere bekende liedjes ten gehore bracht. De koorleden maakten plaats voor vijf sprekers. Henk van Duinen verwelkomde en feliciteerde het Odensehuis namens de bewoners van de Amkemaflat. Ook Roelf Schoenmaker, voorzitter van het bestuur van de stad-Groninger Odensehuizen, roemde de grandioze opening en refereerde aan het feit dat ook Oost begonnen is als een burgerinitiatief. Een van die initiatiefnemers, Ruud van Erp van ‘Ouder worden in Beijum’, toonde zich blij met de nieuwe, zinvolle invulling van de Amkemakoepel, en roemde de huiselijke sfeer: “Dit is een veilige ontmoetingsplek, waar alles mag en niks moet.” Inge Jongman, wethouder van – onder meer – Zorg en Welzijn, riep in herinnering dat het woningcorporatie Patrimonium, eigenaar van de koepel, was die de bewoners van de flat had gevraagd: “Wat willen jullie hier?” En ook zij bleek onder de indruk van de sfeer: “Je voelt de betrokkenheid, je wordt gezien en gehoord!” Waarna ze de officiële openingshandeling voltrok: de onthulling van het naambord. De laatste spreker was Wouter van der Kolk, woordvoerder van de Mensplek Karavaan die vorige maand Beijum, Lewenborg en Ten Boer introk en in gesprek ging met voorbijgangers om er achter te komen wat hun beweegt, wat ze echt willen qua ontmoetingsplekken, wonen en zorg. Een uitwerking hiervan was te zien in de vorm van een kleine expositie.

Grote indruk maakte een film, geproduceerd door Beijum TV, waarin zes mensen ieder op eigen wijze duidelijk maken wat het Odensehuis inhoudt en voor hen betekent. Deelnemer Attie (83) vertelt dat ze er aanvankelijk niks voor voelde om naar het Odensehuis te gaan: “Ik op een club? Dat doe ik niet.” Nu heeft ze er geen woorden voor, zo schitterend: “Ik ben zo blij dat ik op deze club ben, het voelt als een grote familie!”

Het podium werd nog een keer ontruimd om plaats te maken voor cabaretière Gabriëlle Glasbeek en gitarist Robert van der Tol. Glasbeek, bekend van Vrouw Holland, bereidt een nieuwe productie voor, over dementie. In de koepel liet zij de aanwezigen wat voorproeven. Met haar liedjes en aanstekelijke optreden kreeg ze de zaal volop mee. Glasbeek nodigde deelnemer Attie, die tot veler verrassing ook ooit zangeres en cabaretière bleek te zijn geweest, nog op het podium uit om een prachtig lied over ‘haar’ moeder ten gehore te brengen.

Na de gezamenlijke lunch werd volop van de gelegenheid gebruik gemaakt om zich nader over het Odensehuis te laten informeren. En daarmee werd de officiële, maar uiterst informele opening van het Odensehuis oost afgesloten." Einde citaat.

Kees Huizenga zei

Wat betreft de heer Wouter van der Kolk van de Mensplek Karavaan en tevens voorzitter van de provinciale stichting "Zo willen wij wonen", verwijs ik naar:


https://www.vlaiger.nl/pages/posts/alternatieve-woonvormenvoor-ouderen-in-stad-en-provincie-groningen-1059.php


Het Odensehuis Groningen kan mogelijk een subsidie krijgen vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG).

Kees Huizenga zei

Hierbij de mooie fotoreportage van de opening van het Odensehuis Groningen Oost van 11 april 2024:


https://odensehuisgroningen.nl/locatie-oost/#fotoreportage_opening_amkemaheerd