vrijdag 5 april 2024

ER KOMEN DRIE WOONEENHEDEN OP PLEK HORECAPAND

 

Op bovenstaande foto zien we het karakteristieke witte horecapand dat decennia lang op Winkelplein West heeft gestaan in aanbouw. Het zal binnenkort weer worden ontmanteld....

Het pand staat al jaren leeg, te verpieteren aan de vijver naast het plein. Er is in 2021 nog wel fors in geïnvesteerd want lunchroom De Vijver. De lunchroom die al half werd aangekleed maar nooit werd geopend.

De kogel is door de kerk. Ergens op Overheid.nl staat:

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure, het realiseren van drie wooneenheden, Stoepemaheerd 42, 9737 TM Groningen
bouwvergunning | Gemeente Groningen | 02-04-2024 Voormalige Cafetaria en Pizzeria .

Het is deze blogger nog niet duidelijk of het hele zootje eerst plat gaat en er dan drie eenheden worden gebouwd. Of dat de eenheden in het oude bestaande pand geïntegreerd zullen worden.


Er zijn de nodige initiatieven ontplooid

Af en toe leven in de brouwerij in de voormalige aangrenzende cafetaria

Op 14 november 2020 brandde de zaak van binnen uit.

Twee maanden daarna: het zou weer worden opgeknapt?

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Als er sprake is van een aanvraag voor een vergunning dan wil dat nog niet zeggen dat die woningen er ook daadwerkelijk komen. Als het bovendien een horecabestemming had in het verleden dan kan het niet zomaar een woonunit worden.

Anoniem zei

Jawel dit is meer dan een aanvraag. Het pand staat al jaren leeg en het plan om woonheden te bouwen speelt ook al twee jaar. De horeca gaat niet meer op deze plek. Er gaan appartementen komen want er zal geen bezwaar komen. Alles beter dan deze verkrotting.

Anoniem zei

Als eigenaar Onnes het heeft aangevraagd komt het goed. Er is geen enkele reden om het niet toe te kennen, het staat nergens dat dit precies horeca moet worden.

Anoniem zei

Wanneer neemt de gemeente een besluit over de aanvraag van de vergunning?

De gemeente heeft de aanvraag voor een vergunning ontvangen op 26-03-2024. Waarschijnlijk neemt de gemeente binnen 8 weken na datum ontvangst een besluit. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Dit staat bij de aanvraag.

Tonnie Fokkema

Chris zei

Volgens het bestemmingsplan is de bestemming van deze locatie horeca/detailhandel op de begane grond en wonen op de verdiepingen.

Woningen kunnen dus in principe alleen op de etages worden gerealiseerd. De aangevraagde vergunning heeft het ook alleen over het realiseren van wooneenheden op de verdieping. Op de begane grond komen dus geen woningen.

Het pand zal ook blijven staan, anders zou de omschrijving van de aangevraagde vergunning anders zijn.

Kees Huizenga zei

De eigenaar van het gebouw kan tevens een vrijstelling of ontheffing van het Bestemmingsplan Beijum uit 2013 gaan aanvragen. De vraag is of dit "een reguliere procedure" van de WABO of de nieuwe Omgevingswet is. Bij een vrijstelling van het Bestemmingsplan Beijum 2013 moet hij een goede ruimtelijke onderbouwing hebben (of laten maken).


Volgens mij is het bouwkundig mogelijk om binnen de twee etages boven de begane grond "drie wooneenheden" te gaan realiseren. Op de begane grond kan dan een (ouderen)café komen. Met een nieuwe cafetaria. Bij de Sibrandabrug kan een jeugdhonk komen. Op de begane grond.

Chris zei

Als er een vergunning zou zijn aangevraagd in afwijking van het bestemmingsplan, dan staat dat vermeldt bij de bekendmaking. Daar is geen sprake van.

Kees Huizenga zei

@ Chris:

In de bekendmaking van 2 april 2024 staat: "Voormalige cafetaria en pizzeria".

1. De oude cafetaria was gevestigd op de begane grond. Als er een huurwoning komt in deze voormalige cafetaria, wordt dan niet afgeweken van het huidige bestemmingsplan?

2. De voormalige pizzeria had een horecafunctie op de eerste etage. Als daarin een woongelegenheid komt, wordt toch eveneens afgeweken van het geldende bestemmingsplan?

Twee vragen.

Chris zei

@Kees, er komt geen woning op de begane grond. De publicatie vermeld duidelijk het realiseren van wooneenheden op de etage. Dus niet op de begane grond.

Het perceel waar het pand op staat heeft verder de bestemming centrum. Deze bestemming staat woningen op de begane grond ook niet toe. Dus ook om die reden kun je ervan uitgaan dat er op de begane grond geen woning komt.

In het geldende bestemmingsplan is horeca op de etage niet toegestaan. Wellicht was dat eerder wel toegestaan en was de pizzeria toegestaan op basis van overgangsrecht. Of de pizzeria zat er illegaal. Dat kan natuurlijk ook, maar dat is verder niet zo interessant.

Ik weet overigens niet waar je vandaan haalt dat het om huurwoningen zou gaan. Het staat de eigenaar vrij om het pand te splitsen en de wooneenheden los te verkopen. Kan allemaal.

Een goede cafetaria kan overigens best levensvatbaar zijn op deze locatie. Maar dan moet het wel serieus aangepakt worden. Dus een strak, schoon en fris uiterlijk. Het Hof van Beijum was al jaren alles behalve dat, aftandse apparatuur, gore afgebrokkelde vloer en een weinig frisse uitstraling.

Maar goed, daarvoor moet geïnvesteerd worden en dat kan alleen als het pandje voor de juiste prijs kan worden gehuurd.