maandag 15 april 2024

ONTWIKKELINGEN DOEFMAT- TERREIN (6)


 Foto is wederom opgestuurd door Fronczek Fotografie en Film.

We zien twee in oranje geklede mannetjes bij 'het zwembad' in de Isebrandtsheerd. Die lijken a.h.w. te denken: 'Wat moeten we hier nu mee aan.'

Ja mensen, daar gaan 27 appartementen en 10 eengezinswoningen gebouwd worden. Zie afbeelding links voor een tijdpad. Op 17 april zal er een bewonersbijeenkomst georganiseerd worden waar het beginnende bouwproces zal worden uitgelegd.

‘We hebben goed gekeken naar de woningmarkt in Beijum. We zien veel vraag naar eengezinswoningen voor gezinnen met kinderen. De wachtlijsten zijn lang voor deze mensen. Echter zien we ook een duidelijke vergrijzing in Beijum. Deze twee elementen hebben we leidend laten zijn voor het bedenken van een woningbouwprogramma voor de locatie. 

We willen graag 27 appartementen bouwen welke bereikbaar zijn per lift. We willen graag de oudere huurder uit Beijum laten doorstromen uit een bestaande sociale huur eengezinswoning naar een gelijkvloers appartement. De bestaande eengezinswoningen komen dan vrij voor gezinnen. Daarnaast willen we ook graag 10 eengezinswoningen bouwen in de nieuwe heerd om ervoor te zorgen dat ouderen en gezinnen samen kunnen wonen in de heerd. 

We doen daarnaast nog onderzoek of het ook mogelijk is een kleine woongroep voor 6 dementerenden te huisvesten door een drietal appartementen op de begane grond samen te voegen in het appartementengebouw.’
1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Nee, er komen geen 27 appartementen en 10 eengezinswoningen op de Heerdenhoes/Doefmat-locatie.

Zie:

https://beijumnieuws.blogspot.com/2022/12/akkoord-over-plannen-isebrandtsheerd.html

Van 20 december 2022


Citaat:

“Maar liefst 37 appartementen op het terrein waar nu nog het karakteristieke rode pand staat en waar vroeger een school (Doefmat) en buurthuis (Heerdenhoes) in zaten? Nee, 37 was Belangengroep Isebrandtsheerd te gortig.

Een compromis met Patrimonium volgde na overleg. Afgesproken is 22 appartementen en 9 eengezinswoningen. En er zal minder heftig geheid gaan worden.”

Einde citaat.


De link van www.nijeheerd.nl is gedateerd. Mevrouw Minetta Koornstra is niet meer gebiedsmanager van stadsdeel Oost.