dinsdag 3 februari 2009

STILTE VOOR DE CITO AUB!!

Op 3, 4 en 5 februari wordt voor de 40ste keer de Citotoets in het basisonderwijs afgenomen. Net als voorgaande jaren neemt bijna 85 procent van de basisscholen de toets, die officieel Eindtoets Basisonderwijs heet, af. Het aantal deelnemende scholen en leerlingen is ongeveer gelijk met vorig jaar. In de week van 2 maart ontvangen scholen de resultaten.
Basisvaardigheden
De Citotoets bestaat uit 200 meerkeuzevragen op het gebied van de basisvaardigheden Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Bijna 90% van de deelnemende scholen maakt ook het facultatieve onderdeel Wereldoriƫntatie, dat uit 90 opgaven bestaat. Juist omdat de toets zich vooral richt op basisvaardigheden is extra voorbereiding, anders dan kennismaking met de toets en het type vragen, niet nodig.

Bovenstaande tekst is te lezen op de CITO-site.
http://www.cito.nl/over_cito/pers/persbericht/eind_fr.htm

De kinderen van groep 8 van basisschool de Heerdstee waren vanochtend in opperste
concentratie bezig met de toetsen. De spanning was voelbaar, door sommige kinderen wordt de toets toch ervaren als een soort van examen die hun verdere studietoekomst zal bepalen. Terwijl het een momentopname is, de mening van de leerkracht ook meetelt en eerder gemaakte toetsen ook van invloed kunnen zijn. Op de site van Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling staat ook nog eens dat de toetsen hulpmiddelen zijn, en dus geen doel op zich hebben. De leeftijd van 11, 12 jaar is een periode dat de druk op de kinderen toeneemt. Je bent nog wel kind maar de volwassen wereld wenkt in de verte. Schoolkeuzes moeten gemaakt worden. Kun je goed leren? Havo Atheneum. Lukt het iets minder maar kun je goed met je handen werken? Vmbo. Wat moet je er van zeggen, 11, 12 jaar oud zijn en dan al voor belangrijke en bepalende keuzes staan.

Geen opmerkingen: