donderdag 9 maart 2023

ELZE UIT BEIJUM IS LIJSTTREKKER VOOR WATER NATUURLIJK NOORDERZIJLVEST

 Moi Beijumers,

Mijn naam is Elze Reitsema (34) en ik woon samen met mijn vriendin en zoontje van twee jaar oud in de prachtige groene wijk Beijum. Ik ben tevens lijsttrekker voor Water Natuurlijk Noorderzijlvest. De groene stem binnen Waterschap Noorderzijlvest. 

Wij zetten in op duurzaam waterbeheer. Met voldoende schoon, gezond en levend water. Hier hoort ook biodiversiteitsbeleid bij. Denk aan ecologisch maaibeheer en natuur vooropstellen bij onze werkzaamheden. Ook recreatief medegebruik van onze gronden en eigendommen vinden wij belangrijk. Zo hebben wij ons bijvoorbeeld hard gemaakt voor het openblijven van de sluis vlakbij de Hornbach. Zodat buurtbewoners niet om hoeven te fietsen via Zuidwolde of De Hunze.

Waterkwaliteit staat onder druk

Het waterschap besluit niet alleen over de hoogte van het waterpeil. Het waterschap is ook verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Samen met de gemeente zorgen we bijvoorbeeld voor schoon water in onze mooie wijk en het natuurgebied er omheen. Dit wordt door klimaatverandering een steeds grotere uitdaging. Hetzelfde geldt voor de Blauwalg in het Zilvermeer.

Stem jij ook op 15 maart voor de waterschapsverkiezingen? Er valt namelijk wat te kiezen!

Het belang van een uitstekende waterkwaliteit staat niet alle partijen hoog op de agenda. Ook vinden lang niet alle partijen dat het waterschap ook een rol heeft in de wijken en dorpen. Of dat het waterschap inwoners moet ondersteunen bij het vergroenen van tuinen of daken. Terwijl juist in de wijken en dorpen de meeste belasting wordt opgehaald en hier de meeste mensen te maken met de gevolgen van klimaatverandering.

Sociaal waterbeheer staat gelukkig bij de meeste partijen wel hoog bovenaan het programma. Waterschap Noorderzijlvest doet het maximale op het gebied van kwijtscheldingen. Kijk daarom altijd bij het Noordelijk Belastingkantoor of jij hier ook recht op hebt!

Meer informatie over de verkiezingen op woensdag 15 maart vind je op: https://verkiezingen.noorderzijlvest.nl/wat-valt-er-te-kiezen

Geen opmerkingen: