woensdag 15 maart 2023

MINISTER EN STAATSSECRETARIS WANDELDEN NAAR BEIJUM BEWEEGT

 

Mevrouw Carola Schouten kreeg een paar speelse klappen. 

Kon ze wel hebben zo te zien, ze bleef lachen.

Afgelopen maandagmiddag was dat, Trefpunt Beijumerweg.

Zie afbeelding boven.

Eerder op de middag was de minister op werkbezoek, samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen en wethouder Carine Bloemhof.

In het Heerdenhoes was dat, het ging over de basisbaan.

Zie nog eens dit bericht

Als je als delegatie dan toch in Beijum bent, loop dan ook even van het ene buurtcentrum in de wijk naar de andere.

En dat deden ze, zie afbeeldingen links en rechts, van het Heerdenhoes naar ´t Trefpunt, ca een kilometer.

Op naar Beijum Beweegt. Het Trefpunt is bij wijze van spreken ook een sportcentrum geworden, buiten bewegen kun je er bij het buitenfitness-parcours, binnen kun je boksen. 

Foto's zijn opgestuurd, waarvoor dank.

Lottie Herfkens, communicatiemedewerkster van de gemeente Groningen stuurde onderstaande tekst in, gaat ook nog over het werkbezoek in het Heerdenhoes.

Minister en Staatssecretaris bezoeken 
Maandag brachten minister Carola Schouten en staatssecretaris Maarten van Ooijen een werkbezoek aan Beijum, om meer te horen over basisbanen, herstelgerichte hulp, Welzijn op Recept en Beijum Beweegt. Om die reden waren wethouders Carine Bloemhoff (Werk en participatie), Inge Jongman (Sport en Welzijn) en Manouska Molema (Gezondheid en Diversiteit) ook bij het bezoek aanwezig. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om minister Schouten het rapport over het succes van de basisbanen te overhandigen. 

Ondertussen zijn er 56 Groningers via deze regeling aan de slag. Uit de evaluatie blijkt dat verreweg de meeste deelnemers er qua inkomen op vooruit zijn gegaan, en belangrijker nog: ook in welzijn en gezondheid. “Ik ben ontzettend tevreden met deze resultaten”, aldus een blije wethouder Carine Bloemhoff. Vanwege de positieve resultaten wordt de basisbaan structureel onderdeel van het arbeidsmarktbeleid in de gemeente. Ieder jaar wordt het aantal basisbaners uitgebreid met minimaal vijftig mensen, tot in totaal tweehonderdvijftig. 

 Beweegt
De tweede helft van het werkbezoek vond plaats in wijkcentrum het Trefpunt. Hier organiseert de community Beijum Beweegt sinds een aantal jaren sport- en beweegactiviteiten voor bewoners. Daarnaast is er aandacht voor een gezonde levensstijl, en voor contact en ontmoeten. Wethouder Wethouder Inge Jongman: “Het mooie aan Beijum Beweegt vind ik de prachtige verhalen van bewoners die ik hoor. Het gaat dan ook niet alleen om het bewegen. Hierin komt alles samen: lichaam, geest en gezondheid.” 

Op het Trefpunt waren ook nog gesprekken over herstelgerichte hulp en Welzijn op Recept, waarbij een bewoner samen met een welzijnscoach via een-op-een-sessies werkt aan het verbeteren van zijn of haar fysieke en mentale welzijn. 

Wethouder Manouska Molema: “De methodiek Welzijn op Recept helpt mensen weer de regie over hun leven te krijgen. Deelnemers leren hoe zij hun eigen leven lichter en prettiger kunnen maken, en ervaren zo meer grip op hun bestaan.”

Samen maken we de wijk

Behalve uitleg over de diverse projecten en initiatieven werd er tijdens het werkbezoek aan Beijum vanuit de gemeente ook gevraagd om steun vanuit het Rijk. 

Want ook hier geldt: samen maken we de wijk. “De gemeente betaalt een groot deel van de basisbanen nu zelf. Ik vind dat het Rijk moet bijspringen om deze belangrijke vorm van werk mogelijk te maken”, aldus wethouder Bloemhoff. “Rijk en gemeenten kunnen er alleen gezamenlijk voor zorgen dat mensen voor wie de afstand tot betaald werk te groot is, toch volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij.”

JF, foto helemaal beneden, in en rond Sportcentrum Trefpunt kun je ook een potje jeu de boules spelen...Geen opmerkingen: