maandag 15 januari 2024

IJSVOGEL GESPOT IN BEIJUM

"Ik heb op zaterdag 13 januari twee prachtige ijsvogels gezien. Vlakbij het winkelcentrum van de Stoepemaheerd."

Lezeres stuurde foto's waarvan de scherpste in dit bericht is gekomen.

Jaren achtereen was de ijsvogel zeldzaam maar dat is inmiddels niet meer zo door de steeds zachtere winters.

Lezen we hier

Toch een mooi plaatje.

Beijum is een woonwijk waar nogal eens zeldzame vogels op af komen.

Denk nog maar eens aan de Grijze Junco...2015

Een jaar later de Bruine Lijster

In 2017....de Blauwstaart


Een blauwe flits en een fluitende roep: zo kondigt een ijsvogel zich vaak aan. IJsvogels zijn vooral vogels van beken en rivieren met zoet, stromend water, maar broeden ook aan stilstaand water (vooral in Nederland). Hun nesttunnel graven ze zandige of lemige steile oeverranden. 's Winters ook te zien bij meer open en brak of zout water, op zoek naar voldoende voedsel - kleine visjes, waterinsecten en dergelijke - en ijsvrij, helder water om dat voedsel te kunnen bemachtigen. Strenge winters maken veel slachtoffers onder de ijsvogels. https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/ijsvogel

 

Opmerkelijk, in 2012 vroeg de gemeente Groningen om ijsvogels te melden. Zie hier

Geen opmerkingen: