woensdag 8 oktober 2008

DE ZUIDWENDING

Zo maar een fietstochtje langs de Zuidwending in herfstachtig Beijum. Het langs het water gelegen pad is nogal hobbelig, wat te merken is aan de videobeelden. Ik had eigenlijk 15 seconden door moeten filmen, de aanzwemmende eenden posteerden zich na het stoppen met filmen heerlijk op een in het water gesmeten winkelkar.

Wat vertelt de encyclopedie Wikipedia op internet over de Zuidwending?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidwending_(Veendam)

Zuidwending is een plaats in de gemeente Veendam in de provincie Groningen in (Nederland).
De naam komt van Sidewende en betekent: naar één zijde afwendend. Opvallend is dat de naam in de provincie Groningen meerdere malen voorkomt als waternaam en als naam voor een waterkering. Verder is het opvallend dat deze wateren (en dijk) steeds langs een
grens (met name gemeentegrens) loopt en dat de grens ergens een nagenoeg haaks hoek maakt, of een dergelijke hoek met een andere grens maakt.
Zuidwending: de verbinding tussen het
Hoendiep en het Aduarderdiep en grens tussen Zuidhorn en Groningen.
Zuidwending: de dijk langs de voormalige gemeentegrens van
Noorddijk en Bedum en tussen deze laatste gemeente Ten Boer. Het water langs grens is in de wijk Beijum vergraven tot een waterpartij die recht door de wijk loopt.
Zuidwending (soms Zuidwenda): de dijk langs de Delthe en de grens tussen de voormalige gemeenten
Warffum en Middelstum.
De naam komt erders in Nederland ook voor als
Zijdewind.

2 opmerkingen:

Chris zei

zo'n hekel aan mensen die op een voetpad fietsen...

Anoniem zei

Hierbij informatie over Beijum in Wikipedia.
Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Beijum

Er wordt in Wikipedia geschreven over de “Noorddijkstermaar”. Een prachtige naam, maar dat geldt eveneens voor de Zuidwending. De vraag is waarom deze namen op dezelfde waterpartij van toepassing zijn. De wijkhistoricus, de heer Jaap Ekhart, kan deze vraag wellicht beantwoorden.

Aangezien Beijum vroeger aan de Waddenzee lag, was er in de wateren van Beijum sprake van eb en vloed. Beijum aan zee, voorwaar een “getijdelijke” gedachte…
Brak water in de vroegere dreven van Beijum vanwege de trechtervormige rivierbedding / riviermonding van De Hunze.
Nu Wikipedia:


Beijum

Beijum is een wijk in het noorden van de stad Groningen. De straatnamen hebben betrekking op heerden. Beijum werd gebouwd in de jaren '70 en '80 van de twintigste eeuw.


Geschiedenis

Beijum is één van de eerst bewoonde gebieden van de provincie Groningen. Al in de periode van 250 voor tot 150 na Chr. was er sprake van bewoning op de wierde Beiahêm. Deze was gelegen aan zee (het brede estuarium van de Hunze) en werd in de 3e eeuw overspoeld. De verhoging van het landschap, waar de wierde gelegen moet hebben, is nog te zien bij het huidige gezondheidscentrum.
In de 11e eeuw werd begonnen met de afgraving van het veengebied en ontstond weer een dorp Beijum. Dit had zijn eigen kapel en borg. De laatste is in 1738 afgebroken. Het schathuis bleef staan en kan nog herkend worden in het pand Beijumerweg 15. Het kerkhof, behorende bij de ook afgebroken Middeleeuwse kapel in Beijum, bevindt zich nog op het terrein rond de boerderij in het midden van de wijk, waar op korte termijn weer een kinderboerderij zal worden gevestigd.
Het gehucht lag in de gemeente Bedum en kwam in 1969 (tegelijk met de gehele gemeente Noorddijk) bij de stad Groningen. De grote waterpartij die door de wijk loopt, met de naam Noorddijkstermaar, is de verbrede grenswatergang.
De eerste bewoners van de nieuwe wijk betrokken hun nieuwbouwwoning in 1978. De wijk heeft twee winkelcentra, die zijn of worden gerenoveerd.

Einde citaat Wikipedia.