donderdag 16 oktober 2008

LEVENDIGE LOKAAL-AKKOORDMARKT IN DE KLEIHORN

Vanavond,16 oktober, was er een inloopmarkt over wat er tot nu gedaan is met de Nieuw Lokaal Akkoord gelden voor Beijum. En Beijumers werden uitgenodigd om mee te denken over hoe de gelden verder verdeeld konden worden en aan welke plannen. De kerngroep Heel de Buurt Beijum is druk bezig geweest om de plannen van bewoners te inventariseren.


Het was een geslaagde, gezellige en productieve avond was aan de Fultsemaheerd, direct om 19.30 uur was het al druk op de "markt". Veel prominente Beijumers waren aanwezig, even als mensen 'van buiten' zoals Leo van Gent, Anja Bos en Hamid el Hamid.
Er waren zo'n 12 kraampjes met allerlei projecten over lopende en nieuwe acties. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er gepraat over Goed Idee, de Groene Long, Bruisend Beijum, Oud Worden In Beijum, de Buurtbus, Bouwen aan Beijum-Oost, Werk en Opleiding, Helpende Handen, Speelplaatsen, Opgroeien in Beijum, kortom alles wat met een leefbare wijk te maken heeft. Lees morgen ook het Dagblad van het Noorden voor een verslag en hou de verdere ontwikkelingen in de gaten! Want er is geld voor (nog) meer leefbaarheid in de wijk en wie wil daar niet over meedenken? Wat dat betreft had het nog drukker mogen zijn vanavond, omgerekend kwam ongeveer 1% betrokken wijkgenoten vanavond naar de Kleihorn om mee te praten en te denken. Kan het zijn dat die andere 99% het wel best vind of hier al prettig genoeg woont?

1 opmerking:

Anoniem zei

Laten we positief blijven denken, Johan! Je hebt het weer over die elitaire 1%.

Al die Beijumers, die gisteravond in De Kleihorn aanwezig waren, zijn grotendeels verbonden met in de wijk actieve groeperingen. Het gaat om het steen-in-de-vijver-effect. Om heel de wijk!

Stel dat er gisteren één procent van de wijkbevolking in De Kleihorn aanwezig was; we hebben het dan over 135 personen, dan is het effect van die 1% qua bereik wellicht tien keren zo groot. Vanwege de sociale contacten met draagkrachtige groeperingen. Het gaat bovendien niet alleen om aantallen, maar eveneens om de inhoud. De kwaliteit van in gang gezette processen en de voortgang daarvan.

Al die aanwezige ambtenaren en werknemers van semi-publieke organisaties werken SAMEN met actieve Beijumers. Dit is goed voor de wijk. Tijdens de wijkmarkt "Samen doen in Beijum" zijn weer netwerken verlevendigd en nieuwe contacten gelegd. Er zijn vitale verbanden aangeboord voor wijkopbouw, goede ideeën, de Groene Long, de Boerderij Beijum, de aanpak van Beijum-Oost, de Montessorischool, de heerden, etc.
Denk ook eens aan die prachtige reportages van OOG TV in het kader van "een goed idee". Hier gaat kracht van uit. Een enorme uitstraling! Wijkbinding, wijkintegratie en wijksamenhang.
Terzijde: een DVD van deze OOG TV-reportages wordt later uitgebracht.

Zelf had ik onder meer een aardig gesprek met de heer Menno Fritsma van de Openbare Bibliotheek van Beijum. Om een bijeenkomst te organiseren over het boek van de Beijumer Wil Schackmann, genaamd "De Proefkolonie".

Conclusie en appèl: wees verheugd over de positieve inzet van Beijumers! Net zo als je zelf actief bent met Beijumnieuws.

Kortom: bouwen aan vertrouwen!