vrijdag 24 oktober 2008

MINDER WOONBOTEN IN BOTERDIEP

Onderstaand bericht staat op de site van OOG.
GRONINGEN - Het aantal ligplaatsen voor woonboten, dat gepland was aan het Boterdiep achter Beijum, moet waarschijnlijk drastisch verminderen. Van de tien plaatsen zullen er maar vier overblijven omdat de werking van de molen Het Lam anders in gevaar komt, omdat hij te weinig wind vangt. Het college van B & W gaat zich beraden of het nog de moeite waard is om de vier extra ligplaatsen aan het Boterdiep te realiseren. Door het vertrek van de Suikerunie kunnen misschien op termijn in het Hoendiep nog meer ligplaatsen worden aangelegd.Daar zijn inmiddels 11 plaatsen klaar en de ligvergunningen kunnen worden afgegeven. Een verzoek om uitbreiding van liggebieden in het Noord-Willemskanaal ligt nog bij de Provincie.
Voor meer achterinformatie bezoekt u onderstaande sites.
http://www.oogtv.nl/
http://boterdiepcomite.blogspot.com/2007/06/persberichten-en-artikelen.html
http://www.beijum.nl/?page=254

Geen opmerkingen: