dinsdag 19 maart 2024

BEIJUM LIGT GEDEELTELIJK IN HET VERSTERKINGSGEBIED......

......MAAR NIET ELK HUIS OF HEERD KOMT IN AANMERKING VOOR COMPENSERENDE SUBSIDIE I.V.M. AARDBEVINGSSCHADE.

Zeker, een hele lange kop. Maar wat een vreemde casus.

Het is een irritante puzzel. Want op het eerste gezicht lijkt het op willekeur. Wat?

Er is een nieuwe subsidieregeling voor isolatie van woningen gelanceerd. Eigenaren van woonhuizen kunnen in het versterkingsgebied 40.000 euro vergoed krijgen. Eigenaren van woonhuizen die daar buiten vallen krijgen maximaal de helft vergoed. Het ergerlijke zit hem in de grens of grenzen van genoemde gebied. 

De 40.000 of de helft ervan is twee weken geleden aangekondigd door het kabinet en de provincie.

Het gekke is, een plaats als Bedum ligt dichter bij de plekken waar de bodem heeft gerommeld als gevolg van aardbevingen. Bedum ligt echter buiten het versterkingsgebied. Dag 40.000 euro subsidie.

Dichter bij huis...zelfs heel dicht bij huis. De grens van wel of geen versterkingsgebied loopt grillig door de wijk Beijum. En wat te denken van De Hunze/Van Starkenborgh? Niet te vatten, de jongere huizen in Van Starkenborgh horen wel tot het verstevigingsgebied, de oudere woningen in De Hunze weer niet.
De huizen die in Beijum in het versterkingsgebied liggen mogen tegen volledige vergoeding voor 40.000 euro duurzaam verspijkerd worden. Denk aan versteviging van daken, het isoleren van vloeren en ramen en van spouwmuren. Woonhuizen die buiten dit gebied vallen daarvan krijgen de eigenaren 20.000 euro tegemoetkoming. Ze moeten de helft zelf betalen.

Kaartje, aanhangseltje links...gedeelte Beijum. Gedeeltelijk versterkingsgebied. Deze blogger vond een gemeentelijke lijst met postodes en huisnummers die binnen het versterkingsgebied vallen. Volgens een Beijumer die ingevoerd is in de materie, is het criterium wel of niet tot dit gebied behorend gebaseerd op het aantal meldingen per postcode of straat (heerd). Als er minimaal 30% aan schademeldingen zijn geweest, behoort een heerd tot het vversterkingsgebied.

Deze blogger werd helemaal kukel van de postcodes en huisnummers, wat wel en wat niet, en hij vroeg via Facebook bewoners om raad en advies. Zie beneden.
Persoonlijke noot, de provincie Groningen is decennia lang leeggezogen, geef toch elke eigenaar van een woning de 40.000 tegemoetkoming. Doe gvdgv een beetje ruimhartig!!
Postcodes...Nij Begun

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Wat betreft subsidies voor woningisolatie (dus geen schadeherstel en versterking) is er sinds 25 april 2023 duidelijkheid.

Zie:

https://versterkenenvernieuwen.groningen.nl/subsidie-voor-woningisolatie-0

De datum van dit bericht is waarschijnlijk 25 april 2023 of iets later.


Citaat:

"Subsidie voor woningisolatie

Woningeigenaren in de provincie Groningen en Noord-Drenthe kunnen binnenkort subsidie aanvragen om hun woning te isoleren. Dit initiatief van de gemeenten uit Groningen en Noord-Drenthe, provincie Groningen en de Rijksoverheid is bedoeld om de woningeigenaren te laten profiteren van een lagere energierekening en om energiearmoede tegen te gaan.
Deze aanpak is een belangrijke eerste stap in de ambitie van de regio om aardgasvrij te worden en uit maatregel 29 van Nij Begun. Voor de isolatieaanpak is 1,65 miljard euro beschikbaar. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 25 april 2023 en loopt door tot en met 31 december 2035."

Einde citaat.


Onder woningeigenaren vallen uiteraard tevens de woningbouwcorporaties in de provincie Groningen en in Noord-Drenthe.

Rekeningen kunnen met terugwerkende kracht, vanaf 25 april 2023, opgestuurd worden naar de rijksoverheid. Mogelijk zijn er gemeentelijke loketten of doorverwijsinstanties. Dat lijkt me zeer verstandig toe.


Voor de duidelijkheid: het Instituut Mijnbouwschade Groningen, het IMG, gaat over schadeherstel in het aardbevingsgebied.

De Nationaal Coördinator Groningen, de NCG, gaat over woningversterking in het aardbevingsgebied. In de barre praktijk zijn de grenzen tussen schadeherstel en woningversterking vloeibaar of diffuus.


Woningisolatie/verduurzaming betreft alle eigenaren van woningen in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Bovengenoemd citaat geeft geen aardbevingsgebied of versterkingsgebied aan. Is ongeclausuleerd. Waarvan melding.


Zie maatregel 29 in:

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-71855b85e2a35dc80802567f6b8be207cac37db8/pdf

en

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gaswinning-in-groningen/kabinet-neemt-maatregelen-in-reactie-op-rapport-groningers-boven-gas

Kees Huizenga zei

Johan, jouw postcode met jouw huisnummer ligt in het versterkingsgebied. Ook van jouw naaste buren. Gefeliciteerd.


Een groot deel van Beijum-Oost met deze vier cijfers: 9736.