maandag 18 maart 2024

NOG EVEN OVER DE HEERDENAANPAK IN DE ONNEMAHEERD


Een week geleden publiceerde Beijumnieuws een bericht over de heerdenaanpak in de Onnemaheerd.

Zie nog eens hier. Nogmaals, vul de term heerdenaanpak in op de zoekbalk linksboven en u komt op berichten over aanpakken van heerden die voor zijn gegaan.

Lottie Herfkens, communicatieadviseur voor de gemeente Groningen, vult aan, ze stuurde de afbeeldingen en schreef erbij (afbeelding rechts is groter te klikken):

Onder veel belangstelling werd dinsdag aan het einde van de dag de voorstellen voor de Heerdenaanpak aan de bewoners van de Onnemaheerd gepresenteerd. In oktober vorig jaar waren hier ideeën en suggesties voor opgehaald tijdens een eerste bijeenkomst. 

Deze zijn nu verwerkt in eerste schetsontwerp. Op twee plekken in de heerd zijn deze aan bewoners getoond.

 Tussen de 50 en 60 Onnemaheerders kwamen de voorstellen bekijken. De reacties waren veelal positief. Bewoners waren blij met de plannen voor het nieuwe groen, het bloemrijke gras, de betere verbinding met de omgeving en de aandacht voor ontmoeten en bewegen. 

Vragen waren er nog over de bomen rond huizen, het verkeer bij de school en wateroverlast.

De komende tijd worden alle reacties en suggesties die we hebben gekregen op de schetsontwerpen verder uitgewerkt. Ook worden deze getoetst op financiële haalbaarheid en wenselijkheid. 

Op basis hiervan wordt het definitieve ontwerp gemaakt, dat naar verwachting na de zomer aan de wijk wordt gepresenteerd.

Geen opmerkingen: