donderdag 14 maart 2024

NOG EVEN OVER HET GISTEREN GEHOUDEN WIJKGESPREK

 Zie ook het bericht van gisteren.

Verslagje van Lottie Herfkens (Foto van Fb Stadspartij 100% voor Groningen)

Woensdag was het Gesprek in de wijk in het Heerdenhoes, een wijkgesprek tussen Beijumers en de gemeenteraad van Groningen.

 Ruim vijftig bewoners kwamen hierop af. Tijdens de avond gingen bewoners met raadsleden in gesprek over wat er goed gaat in de Beijum en wat beter kan. Een deel van de aanwezigen gaf aan al jaren met veel plezier in de wijk te wonen.

Sommigen zelfs al 30-40 jaar. Dat willen zij graag blijven doen. Daarom zouden zij graag zien dat er meer woningen voor ouderen komen. Ook de wijkring kwam een aantal malen ter sprake, en dan met name de zorgen van bewoners over de snelheid op sommige plekken. Andere onderwerpen waren het op sommige plekken slechte onderhoud van het groen, de situatie rond het winkelcentrum in West en het Innersdijk-terrein.

 Hiervoor was de avond daarvoor een bijeenkomst geweest in de Amkemakoepel, waar samen met bewoners was nagedacht over een (groen) plan voor een tijdelijke invulling. Op 26 maart is er een tweede bijeenkomst. Positieve geluiden waren er over de komst van het Odensehuis, een inloophuis voor iedereen die te maken heeft met geheugenproblemen of dementie, geopend vanaf 3 april op de woensdag en vrijdag in de Amkemakoepel.

Naarmate de avond vorderde werd het steeds warmer in het Heerdenhoes, door de vele mensen die aanwezig waren in het café. Dat de sfeer goed was, bleek wel aan het einde. De avond duurde officieel tot negen uur, waarna de mogelijkheid was om na te praten met de raadsleden en andere aanwezigen. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Tot zeker een uur na afloop van de sessie werd in het Heerdenhoes nagepraat.

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

In het voorjaar van 2023 heb ik bij de aanpak van een deel van Beijum-Oost voorgesteld om flitscamera's aan te laten brengen langs de Emingaheerd en de Amkemaheerd. Om de maximale snelheid van 30 kilometer per uur goed en structureel te handhaven. Opdat er geen dodelijke verkeersongelukken meer gebeuren langs de wijkring. Het plaatsen van flitscamera's geschiedt in overleg met het Openbaar Ministerie. Deze flitscamera's worden tevens gefinancierd door het ministerie van Justitie.


Ik herhaal: kan de gemeente iets met deze goedkope en veilige tip doen?

Henk Kamminga zei

Prima idee, Kees! Ik hoop dat daar iets mee gedaan wordt.