woensdag 13 maart 2024

GAAT HET WEL GOED MET BEIJUM?


Vanavond vond een wijkgesprek tussen Beijumers en de gemeenteraad van Groningen plaats.
Locatie: het Heerdenhoes bij Plein Oost.
Zie nog eens deze aankondiging

Deze blogger kon er in verband met tijdelijke beperkingen niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn, maar Lottie Herfkens was namens de gemeente Groningen aanwezig en stuurde de drie foto's die we zien.

Zo te zien was er een goede opkomst.
Waarover spraken zij?

Als het goed is stuurt Herfkens nog een verslagje van de avond.

Voorspelbaar onderwerp: veiligheid.

Een der veiligheid-onderwerpen was de terreur die door zeer jeugdigen in Beijum Oost wordt uitgeoefend. Verschillende ouders gaven tevoren aan dit aan te willen kaarten, Want hoezo dat hun eigen kroost bedreigd wordt door de ettertjes? En waarom doet de wijkagent niks?

Terzijde, Stadspartij Groningen 100% voor Groningen heeft bij deze blogger aangegeven dat n.a.v. het bericht (link) stappen zouden worden gezet om dit onverkwikkelijke in de wijk op te gaan lossen.

Wat werd er meer besproken? Waarschijnlijk morgen een verslagje.

Update 21.45 uur, een aanwezige mailde dat o.a. de snelheid op de wijkring, het onderhoud van groen in de wijk, de situatie rond Winkelcentrum Beijum en het Innersdijk-terrein ter sprake zijn gekomen. Het onderhoud aan huurwoningen en het gebrek aan seniorenwoningen in de wijk kwamen aan bod.

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Waarom wordt de aanpak van het Winkelcentrum Beijum vermengd met de aanpak van een deel van Beijum-Oost? Vanwege deze opmerkelijke en onlogische koppeling zijn twee wijkvernieuwingen "vertraagd". Ik begrijp er niets van. Omdat er twee verliezers zijn, inclusief gedemotiveerde inwoners van Beijum. Beijum-Oost en Beijum-West. Of heeft het te maken met geld?


Zie in dit verband:

https://beijumnieuws.blogspot.com/2023/10/vertraging-aanpak-rond-winkelcentrum.html

26 oktober 2023


https://beijumnieuws.blogspot.com/2023/05/daar-gaan-we-weer-hoe-verbeteren-we.html

3 mei 2023, inzake Beijum-Oost


https://beijumnieuws.blogspot.com/2022/04/hebt-u-ideeen-voor-winkelcentrum-beijum.html

12 april 2022, inzake het Winkelcentrum Beijum. Bijna twee jaren geleden!