vrijdag 8 maart 2024

HET INNERSDIJKTERREIN BLIJFT GROEN


 Het wordt een buurttuin, afgaande op de flyer. Zie boven. Een gezellige buurttuin.

Een paar dagen geleden plaatste Beijumnieuws het bericht dat het al ca dertien jaar braakliggende Innersdijkterrein een (tijdelijke?) bestemming krijgt. Zie nog eens hier

Er is nu een officiële flyer voor de plannen,
Zie ook beneden. Denk vooral mee over de invulling...criterium is GROEN.

Brainstorm mee in de Amkemakoepel, binnenkort Odensehuis.
Dinsdag 12 maart tussen 19.00 en 20.30 uur
Dinsdag 26 maart tussen 17.00 en 19.00 uur.

Het juiste mailadres is: communicatiebeijum@groningen.nl


11 opmerkingen:

Anoniem zei

Waarom de ellendige leegstand continueren? Na 13 jaar kletspraat heeft eigenaar Zorggroep Noord haar rechten in Beijum verspeeld - en is het tijd voor bouwplannen van projectontwikkelaars en woningcorporaties om aan de vraag naar huizen te voldoen.
Allerlei huizen, passend bij de vraag en een versterking van de buurt. Om te beginnen desnoods eerst tijdelijke woningen voor 10 jaar met gemakkelijke vergunningen; deze huizen zijn bekend in het aardbevingsgebied.
In de Innersdijktijd woonden hier ook tweehonderd mensen. Nog langer het prima bouwterrein leeg laten liggen met een beetje eenjarig schaamgroen om te verbloemen dat hier geen donder gebeurt is onder de maat, slecht voor Beijum en Beijumers. Gemeente Groningen mag niet toestaan, of zelfs legitimeren dat hier op jaarcontract bloemen enzo gezaaid worden, om leegstand van schaarse bouwgrond te maskeren . Bouwen om de woningnood aan te pakken en de buurt te versterken.

Anoniem zei

Voor jong en oud, dus: maak er een heropvoedingskamp van voor die kinderbendes in Beijum én hun ouders. In tenten met mooi groen eromheen. Win-win!

Anoniem zei

Toch maar een gebouw voor dementerende.Waar ze nu wonen in innersdijk springen de tranen je in de ogen zo triest

Anoniem zei

Een heropvoedingskamp is de beste bestemming. Maar dan niet voor de jeugdige, onstuimige Beijumertjes. maar voor de gemeentelijke overheid. Het merendeel van de gemeentelijke ambtenaren en politici is immers ernstig crimineel en vooral diep corrupt plus omkoopbaar. En aangezien ze toch bepaalde voorrechten genieten, zouden ze 3 extra verplichte, veilig en effektief, covidboosters cadeau moeten krijgen, aan te vragen bij Pia Lijkstra.

Johan Fehrmann zei

De waanachtige anoniem mag eerst weer stoppen met de idioterie. Deze grens mag deze anoniem ook weer als censuur interpreteren. Humorloze reaguurder.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Johan Fehrmann zei

Voor de overige lezers, natuurlijk reageerde anoniem vanzelfsprekend met een haatdragende reactie. Iets met karma en een bitch. Op en top anoniem, alles in het negatieve trekken. De liefdeloos levende anoniem zou eens diep in zijn hart moeten kijken en voelen.Arme....wat een woede en frustraties...

Kees Huizenga zei

Ik mis op deze flyer het logo van de Zorggroep Groningen, de eigenaar van de Innersdijkgrond. De Zorggroep Groningen neemt uiteindelijk als eigenaar een besluit over de invulling van het Innersdijkterrein. De vraag is derhalve waarom de invulling door middel van zogenaamde inspraakbijeenkomsten via de boeg van de wijkvernieuwing van Beijum plaats moet vinden. Zie het logo van "Beijum Bruist!" (met de drie driehoekjes).


De tekening op deze flyer zegt reeds genoeg. Is het de bedoeling om het hele Innersdijkterrein vol te zetten met "gedeelde boeskooltuintjes/moestuintjes", volkstuintjes of buurttuintjes? Dan zijn we snel uitgepraat, geloof ik. Moeten de gebruikers van deze volkstuintjes ook pacht betalen aan de Zorggroep Groningen? Het vruchtgebruik, de opbrengst van de groenten en bloemen, is dan gratis.


Of wordt het Innersdijkterrein bestemd als openbaar recreatieterrein met een sfeervolle parkachtige indeling. Met een vijver, waarin gevist kan worden. Met ontmoetingsbankjes en tafeltjes, heesters, struiken, wandelpaden, hoogteverschillen, een speeltuin voor kinderen, buitenfitness, etc.


Als dit terrein maar voor slechts één jaar gebruikt kan worden, is het 100% zeker dat de Zorggroep Groningen geen dure investeringen wil plegen in dit reeds 13 jaar braakliggend gebied. Maar waarom dan de twee inspraakavonden in de Amkemakoepel? Waarom wordt er dan een relatie gelegd met de wijkvernieuwing van Beijum?


Kortom: ik begrijp er niets van.


Is het niet veeleer zo dat de Zorggroep Groningen zich geen raad weet met het Innersdijkterrein, omdat er geen geld is voor het bouwen van Nieuw Innersdijk. Waarom dan geen verkoop aan een projectontwikkelaar of woningbouwcorporatie om huurwoningen en appartementen te gaan bouwen?


De uitweg is om tijdelijk een bestemming aan het Innersdijkterrein te geven. Dus terug naar de landbouw! Boeskool. Een grote "moestuin" met smalle paadjes. Een goedkope oplossing. Maar is dit wijkvernieuwing of beleidsarmoede?

Kees Huizenga zei

In de flyer staat een foto van een volkstuintje met een grote groene heg. Indien de bewoners maar voor één jaar mogen plannen, zal er nooit een heg verschijnen. Deze foto is dus gezichtsbedrog. Foute beeldvorming.

Mijn devies is: Follow the Money! "Wie betaalt, bepaalt!" Hoe verhoudt zich dit met bewonersparticipatie?


Op de foto staat op de achtergrond een boerderij (aan de Beijumerweg; van stukadoorsbedrijf Buisman?). Maar onlangs is een karakteristieke boerderij uit 1935 gesloopt aan de Beijumerweg 24-26. In de buurt van de Atensheerd. Is dit wijkvernieuwing of wijkafbraak? Hoe moet ik dertien jaar braakligging van het Innersdijkterrein kenschetsen met daarna minimaal één jaar (of langer) volkstuintjes en smalle wandelpaadjes? Plus enkele bankjes.

Anoniem zei

Ik denk aan een woontoren van 10 etages met betaalbare appartementen.

Kees Huizenga zei

Bovengenoemde flyer, zonder het logo van de Zorggroep Groningen (ik herhaal dit), is uitgedeeld aan de bewoners rondom Plein Oost en het Innersdijkterrein. Maar niet aan alle bewoners van de Bentismaheerd.

In De Beijumer van februari 2024 staat geen aankondiging van de twee bijeenkomsten in de Amkemakoepel.

Zo gaat de Wijkcommunicatie Beijum, in relatie met de "wijkvernieuwing", te werk. Alsof het Innersdijkterrein niet van alle Beijumers is.

Bestaat er "wijkvernieuwing" voor minstens één jaar? Wijkvernieuwing moet structureel van aard zijn. Voor de lange termijn. Toch?