maandag 26 januari 2009

Stich and Bitch, breien en "roddelen" in Beijum

Breiende en "roddelende" vrouwen in Beijum maken het samen gezellig. Het onderwerp mannen hoort vanzelfsprekend bij het "roddelen." Maar ook andere onderwerpen komen aan bod. De video staat op Stadjerstv, www.stadjerstv.nl
Ik was verhindert deze dag maar de vrouwen zegden toe foto's te sturen, die houdt u nog te goed. Eveline en Saskia, van respectievelijk Transition Town Groningen, afdeling Beijum en de Wiershoeck komen o.a. aan het woord.

Geen opmerkingen: