zaterdag 3 januari 2009

STICHTING HINDI PRACHAR IN CONFLICT MET HEERDENHOES(ingezonden)


Vijf jaar achtereen vonden maandelijkse bijeenkomsten plaats van de stichting Hindi Prachar in buurtcentrum het Heerdenhoes. In het archief kunt u hier een impressie van vinden. Aan de relatie Hindi Prachar Heerdenhoes lijkt na vijf jaar een einde te zijn gekomen want de partijen liggen met elkaar overhoop. Een verschil over de maandelijkse huurprijs ligt aan de basis van het conflict. Morgen zullen gasten die op de maandelijkse Hindoe-dienst afkomen worden opgevangen en van informatie worden voorzien. Onderstaand bericht werd vanavond opgestuurd door de secretaris van Hindi Prachar, de heer Boejharat.( zie foto)

"De Stichting Hindi Prachar is in conflict gekomen met het bestuur van het buurthuis Het Heerdenhoes (BIB)voor wat betreft de gebruikmaking van de accommodatie.Voor de geplande activiteiten in 2009 is voorlopig de toegang tot het buurthuis ontzegd. Het bestuur is in onderhandeling.Voor de achterban kan de eerste activiteit op zondag 4 januari niet doorgaan. Voor opvang van de tot nu toe niet bereikbaar achterban zal tussen 1500 -1700 uur opvang, begeleiding en informatievoorziening aanwezig zijn bij het buurthuis.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Stichting Hindi Prachar."
Chan Boejharat, secretaris.
Naschrift Johan Fehrmann: Op zaterdagavond ga ik niet achter een reactie aan van het bestuur van het Heerdenhoes. Een reactie van de BIB is echter welkom en zal in dat geval hier integraal worden geplaatst.

Geen opmerkingen: