dinsdag 27 januari 2009

VROUWENGROEP ORCHIDEE BLIJFT IN DE REGIOKRANT

Over ongeveer 6 weken bestaat de Beijumer multiculturele vrouwengroep Orchidee uit Beijum 2 jaar. Nadat de groep maandelijks een half jaartje werd geportretteerd in de wijkkrant verhuisden ze in oktober 2008 naar de Regiokrant van Jaap van Leeuwen. Ruim een jaar staat nu om de 3 weken een portret van een of meerdere vrouwen in deze krant. Het voordeel hiervan is dat niet alleen Beijum de ontwikkelingen van deze vrouwen kan volgen, ook de regio rondom de wijk heeft door het grotere verspreidingsgebied de mogelijkheid om op de hoogte te blijven.

Gevoelsmatig hoort een serie als Orchidee wellicht in een wijkkrant thuis, Beijum is multicultureel en een groep als Orchidee geeft deze multiculturele ontwikkeling in de wijk m.i. extra glans. Het harde en rechtse tromgeroffel in de samenleving ten spijt, de gevoelige, vrolijke en daadkrachtige vioolmuziek van de Orchidee-vrouwen blijft duidelijk en overtuigend doorklinken. Wie schreef dat ook nog maar, de zachte krachten zullen zeker winnen?

Een paar weken geleden ben ik benaderd met de vraag of ik de Orchideereeks misschien toch terug wilde brengen in de wijkrant. Allerhande verenigingen, stichtingen of organisaties krijgen een pagina in deze krant die ze zelf mogen invullen.Een Orchidee-artikel zou dan elke maand onder verantwoordelijkheid van een stichting in de krant komen, een krant die de ambitie heeft om met 8 pagina's te willen groeien. Om persoonlijke redenen zie ik hier van af. Na 2 keer afwezigheid, januari en begin februari, zal de Orchideereeks eind februari in de Regiokrant worden vervolgd. http://www.regiokrantgroningen.nl/

Nog een huishoudelijke mededeling. Video's die vanaf nu op Beijumnieuws komen kunt u ook zoveel mogelijk bekijken op http://www.stadjerstv.nl/ van OOG-TV. Zo kan de stad Groningen ook digitaal een kijkje nemen in Beijum. De video over de Aldi en de bussluis verschijnen binnen enkele dagen op deze stadssite.

De video over vrouwengroep Orchidee komt daar ook op, de ongeveer 7 minuten durende impressie van deze vrouwengroep verschijnt een dezer dagen eerst op Beijumnieuws.

Geen opmerkingen: