dinsdag 13 december 2011

"WIJ HOUDEN VAN ELKAAR"

Afgelopen zaterdagavond in het Café Biljart: 'Zet ons maar even op de foto, wij houden van elkaar.' U vraagt en ik draai, soms zelfs tot op het niveau van Beijum-Boulevard. Als dat maar niet te vaak is. Het kan vandaag wel even, wat een gure en natte decemberdag. Een beetje warmte en liefde kunnen we nu wel gebruiken. Of niet, lekker stel op de foto? Maar goed. De camera klikte, en daarna omhelsde dit duo elkaar nog even innig. Hoe diep het houden van bij dit koppel echt is weet ik niet. Wel zag ik de mijnheer op de foto een kwartier later weer in een innige omhelzing met een andere dame. Sommige Beijumers houden er wel een erg losbandige moraal op na op dit gebied. Het doet me denken aan het lied van Robert Long, liefste m'n liefste.
 Liefste, m'n liefste hoe kun je nu denken
Dat ik niet eerlijk meer ben of ontrouw
Als ik mijn lichaam aan anderen wil schenken
Zegt dat nog niet, dat ik niet van je hou

Vanaf m'n jeugd heb ik altijd gevlinderd
'k Heb vaak m'n bed gedeeld, soms wel met drie
Zo is m'n leven, 't heeft niemand gehinderd
't Ging om de liefde en niet om met wie

Geen opmerkingen: