maandag 6 juli 2015

CREA-DAMES ZIJN IN DE BRON BEZIG VOOR HET GOEDE DOEL"We breien ook voor de jaarlijkse spulletjesmarkt zodat we die daar kunnen verkopen voor het goede doel."

Bijna een jaar geleden won een groep creatieve dames uit Beijum de Fakkeltrofee, de prijs voor een initiatief in de wijk die de leefbaarheid bevordert. Op bovenstaande foto staan de dames die momenteel aan de creatieve groep zijn verbonden aan weerskanten van hun trofee opgesteld. Onlangs liep ondergetekende de Bron aan de Bentismaheerd binnen, de thuishaven van de creatieve dames. Een achttal dames zaten om een tafel te breien, te haken en gezellig te kletsen. De blogger begon te filmen en stelde de dames enkele vragen, zie video beneden. 

Een der dames riep de vraag op of de blogger misschien in aanmerking zou willen komen voor de Fakkeltrofee. Die antwoordde dat hij die dan zou weigeren omdat hij de Fakkeltrofee een achterhaald concept vindt. Zo lang als je aanmoedigingsprijzen voor de leefbaarheid in Beijum geeft, zo lang geef je ergens aan dat Beijum niet leefbaar is en een achterstandswijk is. Dat mag sociaal-economisch dan misschien wel zo zijn, maar leefbaarheid heeft aldus de blogger niet alleen met geld te maken.

Maar dat allemaal terzijde. Bekijk de video en zie een hartelijke en vriendelijke groep dames uit Beijum prettig creatief bezig zijn.

Update 7/7; de video komt komende zondag op OOG-TV. Christien de Ruiter mailde nog (nadat de blogger dit had rondgemaild):
Wat een leuk filmpje. Heb het vanmiddag ook aan de dames verteld. Ze gaan kijken.
Newsflash: Tijdens de verschillende gesprekken die bij de ideeënmarkt hebben plaats gevonden kwam er een grote vraag naar ontmoetingsplekken in de wijk.
Wij gaan nu met een aantal mensen proberen om een inloop ochtend " VOOR GEZELLIGHEID EN ONTMOETING" op te starten.  De bedoeling is om vanaf woensdag 22/7 tussen 9.30uur en 11.30uur te beginnen.  Het is nog niet officieel. Ben nu bezig met inventariseren en een flyer maken. Zodra alles in kannen en kruiken is laat ik het je weten.
 Groetjes
Christien


Geen opmerkingen: