woensdag 8 juli 2015

MIJN UITZICHT IN BEIJUM (54)


Het kan best prettig wonen zijn in de Wibenaheerd. Weten Beijumers wel dat er veel top basketballers van Gasterra in de meest besproken heerd van Beijum wonen?
Na de vakantie volgt een bericht over een aankomende  stad Groninger basketballer die woonachtig is in de Wibenaheerd.

Geen opmerkingen: