donderdag 2 juli 2015

'WIJ BEIJUM WERKT'

Sociaal Team
De aanpak van het sociale wijkteam WIJ Beijum werkt.  De risico’s waar hoogleraar bestuursrecht Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit Groningen tijdens zijn oratie voor waarschuwde,  spelen hier niet, aldus WIJ Beijum.
Sinds 1 januari hebben de gemeenten veel nieuwe zorgtaken op hun bord gekregen. Gemeenten zetten sociale wijkteams in om deze taken uit te voeren. Volgens Heinrich Winter kunnen door de verschillende geldstromen en privacywetgeving problemen binnen de teams ontstaan. Eigen belang van de organisaties versus samenwerken. In WIJ Beijum speelt dit niet. Budgetten worden nu al bij elkaar gelegd en na 2016 komt er een gezamenlijke pot. Ook de privacy is goed geregeld.  Mensen die zorg nodig hebben krijgen allemaal een ‘ keukentafelgesprek’.  Veel mensen zijn door de negatieve publiciteit over dit gesprek flink bang gemaakt, maar dit is niet nodig. Wie recht heeft op zorg krijgt dit ook.
Er is veel landelijke belangstelling voor de aanpak van WIJ Beijum. Ook Heinrich Winter gaat binnenkort bij hen op bezoek.
 31 minutes ago

Geen opmerkingen: