woensdag 1 juli 2015

NIEUW ELAN TIJDENS BEWONERSAVOND IN BEIJUM ("Wij willen graag een sociale Groene Long.")

Marit Coehoorn leest temidden van sympathisanten de droom van een Sociale Long en Centrale speelplek in Beijum voor.
Marit Coehoorn met Evalien Verschuren van WIJ-Beijum
"Ik ben zo blij dat de al jaren durende stalen kaders in de wijk een keer doorbroken worden. Hier was het wachten op, nieuw elan, nieuwe energie en frisse ideeën. Dit is veel krachtiger dan de al jaren durende treurnis van benepenheid en eigen gelijk-denken in Beijum." 

Wat getekend, een Beijumer die graag anoniem wil blijven. Hij was gisteravond met 35 andere geïnteresseerde aanwezigen getuige van misschien wel een memorabele wijkbijeenkomst in de Boerderijum. Hoofdpunt van de avond was het initiatief van Beijumers die zich inzetten voor een grote centrale speelplek in het Groene Hart van de wijk. Uit een blogbericht van tien dagen geleden:
Twee sympathiserende dames uit de Hiddemaheerd
Het is toch super als we echt een plek a la Stadspark kunnen krijgen waar alle lagen van de bevolking elkaar kunnen treffen en er ook ruimte is om elkaars culturen te leren kennen want er valt heel wat van elkaar te leren en hoe fijn zou het zijn als het WIJ gevoel van vroeger weer zijn intrede zou kunnen doen door meer contact en meer sociale controle!
Ruim 400 mensen meldden zich binnen 48 uur via Facebook aan voor een Sociale Long inclusief Centrale Speeltuin. Ongekend in de Beijumer geschiedenis, wat een draagkracht (binnen no time).
Voordat 'de droom' gisteravond wereldkundig werd gemaakt, werd er een via gemeentewegen in samenwerking met ondervraagde Beijumers de 'Beijumer thermometer' gepresenteerd. Hoe is de stand van zaken wat betreft leefbaarheid in de wijk? Is er sprake van verloedering? Hoe is het gesteld met de financiële draagkracht van de Beijumers? Zorgt de jeugd voor veel overlast? Zijn er veel alleenstaande moeders in de wijk? Is er een groot aantal niet westerse wijkbewoners aanwezig?

Allemaal teveel om binnen het bestek van dit bericht allemaal op te noemen, de blogger zal binnenkort op de gepresenteerde cijfertjes en grafiekjes terugkomen.

Stadsdeelsecretaresse Irma Zijlstra aan het woord
Maar zie vooral de linker afbeelding, alles lijkt te pleiten voor een Sociale Long en een centrale speeltuin en wellicht een plekje voor Buitenfitness. De Long staat voor een levendige wijk (jeugd). Voor een ondernemende wijk qua werk en inkomen. Voor een natuurlijke wijk(groen) en voor een gezonde wijk wat betreft zorg en welzijn.

De blogger ging er na inbreng van de Beijumse droom vandoor. De aanwezigen gingen in groepjes van vier brainstormen en verbindingen leggen. Is het plan van de Beijumse moeders concreet te maken?

Bekijk onderstaande video en luister naar 'de droom.' Kijken kan ook, alleen had de filmer veel last van tegenlicht. Aan het einde van de video vroeg de blogger aan twee enthousiaste dames of ze wel weten dat een speeltuin in het Groene Hart (long) van de wijk weerstand op kan roepen bij een paar tegenstanders die alles ongerept willen houden in de groenstrook van Beijum.
"Wij willen de Groene Long van Beijum ook graag intact houden. Met daarbij een hoekje voor een speeltuin waarin de speeltoestellen uit natuurlijke materialen bestaan en aansluiten bij de Groene Long."

Het tekent de inbreng van de nieuwe aanwezigen op de wijkbijeenkomst. Nog nooit was er op een wijkavond zoveel nieuw bloed aanwezig. Er lijkt een kentering gaande in Beijum, waar bijna een decennium lang een klein select en introvert groepje trachtte de dienst uit te maken, daar komen opeens frisse en initiatiefrijke Beijumers met nieuwe ideeën voor de wijk om de hoek kijken. Compleet mét een integere instelling: "Wij willen graag een mooi plekje in de Long, maar we willen de Long ook graag zoveel mogelijk intact houden."

Geen gedram, geen gemanipuleer, geen Eigen Gelijk, geen kwaadsprekerij, geen uitsluiten van tegenstanders en geen verdeel en heers-spelletjes. Iets waar 'bestuurlijk Beijum' de afgelopen jaren patent op leek te hebben.

Beijum kan niet dit om dit initiatief heen. Of het doorgaat (Centrale Speeltuin) of niet is de blogger om het even. De mensen van Buitenfitness hebben nooit een eerlijke kans gehad in Beijum, ze zijn structureel tegengewerkt en ondermijnt met hun initiatief.

De initiatiefnemers van de Sociale Long namen gisteravond veel positiviteit, optimisme, waardigheid en drang tot wijkverbinding met zich mee, iets wat per definitie stukken krachtiger is dan op wijkmacht en eigenbelang beluste energie van sommige 'bestuurders' in Beijum.

De Groene Long, het Groene Hart van Beijum, is van iedereen.
Kijk en luister naar de video. Een der dames; "Waarom zouden we in het mooie grand Café in het Trefpunt geen ontmoetingsplek maken, met allemaal leuke activiteiten er omheen?"6 opmerkingen:

Anoniem zei

Het moet kunnen !
Het kan !
Met zijn allen de schouders eronder , en bedankt lieve mensen die kwamen om de wijk te steunen !

Anoniem zei

Jammer dat het in een sausje van NLA opvolging werd gegoten. Zo gezond dat die subsidievertrekking is gestopt.

Anoniem zei

Kom maar op met die statistische lijstjes over beijum en de beijumers en link die aan inzet aanwezige, opvallend witte middleclass, facebookers.
Tonen de lijstjes nog steeds grote verschillen tussen oost en west, en is daar verschillende reactie op mogelijk?

Anoniem zei

Zo'n zaal vol bewoners kan BOB eenvoudig overnemen, goed- of kwaadschiks. Staat gemeente voor voldongen feit.

Anoniem zei

Jammer dat deze bijeenkomst geclaimd wordt voor nla-doeleinden. Daar had de avond niks mee te maken, kom op dames, realiseer jullie droom voor een beter Beijum!

Wolter Birza zei

De groene long als Stadspark is natuurlijk een mooi idee.
Daarnaast zou ik echter ook de speelplekken per heerd willen bewaren.
Zie nu de enquete en de oproep aangaande nieuwe speelplekkenplan.
Riekt toch wel heel erg naar verkapte bezuiniging en weer/meer zelfbeheer.
Ben erg benieuwd wat er uit komt.