zondag 23 februari 2020

NATUUR IN EN ROND BEIJUM (153)
Het zou de beste tijd van het jaar zijn om knotwilgen te snoeien.
Staat her en der op internet te lezen. Eind februari begin maart.

Dus worden her en der in de wijk de 'piekharen' van menig knotwilg weer gekortwiekt.

Zie foto, de weg vanaf de wijkring naar de gereformeerde school Palet aan de Froukemaheerd.

De boom op de voorgrond heeft zijn omhoog staande haren nog, de tweede boom is kaal van boven.

Het schijnt dat je een knotwilg kunnen dunnen of knotten. En dat gebeurt niet zomaar, het heeft een functie. Het is eigenlijk een boomsoort die hulp krijgt van de mensensoort om te kunnen overleven.
De knotwilg moet je blijven snoeien, want anders kunnen de takken scheuren en ben je de knotwilg kwijt. Je kunt hem elk jaar snoeien, maar meestal gebeurt het om de drie tot vijf jaar. De knotwilg kun je op twee manieren snoeien, namelijk knotten en dunnen. Wilgen knotten doe je alleen tijdens de wintermaanden. Als je midden in het groeiseizoen (augustus) alle twijgen zou verwijderen, valt de zuurstofproductie in één keer weg, de stam van de knotwilg sterft dan gegarandeerd af.
 Lees hier + video

Geen opmerkingen: