dinsdag 11 oktober 2022

BEIJUMER IN GEWEER TEGEN OPENBARE OMGEKEERDE VLAG"Mijns inziens is de omgekeerde Nederlandse vlag op gemeentelijk 
territorium in strijd met de openbare orde. Zeker als deze omgekeerde Nederlandse vlag het symbool is van boze boeren en burgers (met name van ultrarechts), die zich tegen de overheid keren, inclusief lagere overheden."

Beijumer Kees Huizenga is not amused over de omgekeerde vaderlandse driekleur die sinds juli op openbare grond nabij Plein Oost, een kinderspeelplaats en het Melsema-gebouw aan een lantaarnpaal wappert.

Hij schreef o.a. burgemeester Koen Schuiling aan, WIJ-Beijum, het Heerdenhoes:

"De gemeente kan dit niet gedogen, omdat het gemeentelijk grondgebied betreft. De gemeente moet boze-boeren-vlaggen niet faciliteren of ondersteunen bij een gemeentelijk gebouw. Dan wordt ze immers partij.1. een lantaarnpaal wordt misbruikt voor een ander doel dan openbare verlichting.
2. het is herfst. Met veel regen en wind/storm. De plastic tape, waarmee de vlag aan  de lantaarnpaal is gehecht, kan loslaten door de regenbuien. De wind doet de rest. Daardoor kan de vlaggenstok labiel worden of loslaten.
 3. voor de kinderspeelplaats ontstaat daardoor een gevaarlijk situatie. Dus onveilig. Met dit argument van onveiligheid of publieke gevaarzetting kan de gemeente ingrijpen."

Ook belde Huizenga met de heer Maat van Stadstoezicht: "Ik vroeg hem of de NSB-vlag op het Stadhuis mocht hangen. Nee, dat mocht niet. Hij had impliciet door dat ik Forum voor Democratie, de PVV en hun vrienden van Farmers Defense Force (FDF) met de NSB vergeleek." De uitslag van het gesprek vindt hij positief: "De vlag wordt vandaag of morgen verwijderd."

Vanmiddag hing de vlag er nog. Zie foto boven.

Huizenga laat het er niet bij zitten: "Morgenvroeg ga ik weer bellen met de heer Maat van Stadstoezicht. Als hij bij nader inzien van mening is veranderd, benader ik de
burgemeester, de afdeling Openbare Orde & Veiligheid en de Gemeentelijke Ombudsman. Op grond van het bekende vertrouwensbeginsel uit het bestuursrecht. Daarna volgen de fractiekamers van de gemeenteraad."

Afbeeldingen links en rechts, er hangen ook particuliere omgekeerde vlaggen in Beijum. Vrijheid van meningsuiting, demonstratierecht. Al is het maar weer de vraag of de woningbouwverenigingen blij zijn met een omgekeerde vlag aan de gevel van een hunner woningen.

Update 12-10, 15:00 uur. De vlag is weggehaald, zie de reactie hieronder van Huizenga:
Vanmorgen is de vlaggenstok met de Nederlandse vlag van de lantaarnpaal weggehaald. Door BOA's van Stadstoezicht. Dus niet door medewerkers van Stadsdeel Oost, zoals maandagmorgen aan mij is beloofd.De vlag en de vlaggenstok zijn teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar van deze objecten. Uitstekend!Indien deze spullen wederom aan de lantaarnpaal worden gehecht, moet ik de gemeente inseinen met het aan mij gegeven zaaknummer (met tien cijfers). Ik hoop dat dit niet nodig zal zijn.

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Eens!
Huizinga heeft vaak absurde plannen zoals winkelcentrumwachters maar die gruwelijke vlag moet daar weg.

Anoniem zei

Daar sluit ik mij volledig bij aan. Winkelcentrumwachters zijn belachelijk maar die tokkies met omgekeerde vlaggen moeten we zeker niet gaan gedogen. Dit volk betuigt steun aan mensen die levensgevaarlijke verkeersmisdrijven plegen en dat probeert te verkopen als 'demonstratie'. Het is maar een kleine stap verwijderd van terrorisme.

Anoniem zei

Het ergste is dat al die omwonenden en ouders van spelende kinderen al maanden die vlag gedogen.

Kees Huizenga zei

Vanavond om ± 18:15 uur sprak ik een jong stel aan de Claremaheerd. Tegenover de vlag op de eerste etage. Mij werd verteld dat er gistermiddag ambtenaren van Stadsbeheer waren geweest, die de vlag hadden laten hangen.

Dit kan NIET door de beugel! Als Stadstoezicht een opdracht geeft aan Stadsbeheer Oost, dan dient deze club te volgen. Is er sprake van bureaupolitiek en bureaupolitisme bij Stadsbeheer Oost?


Deze boze-boeren-en-burgers-vlag dient volgens Stadstoezicht niet verwijderd te worden op grond van openbare-orde-argumenten of politieke argumenten, maar uitsluitend op grond van praktische en technische overwegingen. Namelijk een gevaarlijke en dus onveilige situatie voor met name kinderen en passanten. Dit was de synthese of het compromis van gisterochtend.


Belofte maakt schuld!
Publieke gevaarzetting moet bestreden worden!
Gedogen kan niet meer!
Punt uit!

Remko van der Sluis zei

Ach.. Al decennia lang werden de steden volgeplakt met allerlei ideologische pamfletten. Pamfletten met vele uitingen waarbij de Staat de Nederlanden door de mangel wordt gehaald. Ik mis ze wel..deze pamfletten Inmiddels heeft de gemeente een plakverordening gefabriceerd. Ongetwijfeld dat ze dat binnenkort gaan voorzien van een addendum met een vlaggeninstructie.

Anoniem zei

Tsjonge jonge

Kees Huizenga zei

Vanmorgen is de vlaggenstok met de Nederlandse vlag van de lantaarnpaal weggehaald. Door BOA's van Stadstoezicht. Dus niet door medewerkers van Stadsdeel Oost, zoals maandagmorgen aan mij is beloofd.

De vlag en de vlaggenstok zijn teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar van deze objecten. Uitstekend!


Indien deze spullen wederom aan de lantaarnpaal worden gehecht, moet ik de gemeente inseinen met het aan mij gegeven zaaknummer (met tien cijfers). Ik hoop dat dit niet nodig zal zijn.

Kees Huizenga zei

In mijn laatste reactie dient te staan "Stadsbeheer Oost". Sorry voor deze fout. Het gaat om Stadsbeheer Oost aan de Parkallee in Kardinge.

De zin van de eerste alinea moet als volgt luiden:

"Dus niet door medewerkers van Stadsbeheer Oost, zoals maandagmorgen aan mij is beloofd."