woensdag 18 oktober 2023

DE BEIJUMERWEG VERBREDEN VOOR AUTOVERKEER?

(Archieffoto, paaltje tegen autoverkeer)


 "
"Er zijn plannen om de Beijumerweg die voor het Trefpunt loopt tussen de Emingaheerd richting Zuidwolde tot aan de Amkemaheerd te verbreden met 70 centimeter aan beide kanten. Handig voor auto's, kunnen ze nog sneller rijden daar."

Lezeres stuurde bovenstaande gemeentelijk schrijven met tekst.

De Beijumerweg met 1.40 meter verbreden? Dat haalt de blogger niet uit de brief, maar het zou kunnen. Zou toch een onzalig plan zijn, want het komt er op neer om dan beter autoverkeer tussen de Gezondheidscentrum, begin Beijumerweg vanaf de Emingaheerd, tot aan de Amkemaheerd mogelijk te maken. Door het meest natuurlijke stuk van Beijum.

De verkeerssituatie daar versterken? Er rijden wat busjes en auto's vanaf de Amkemaheerd naar de Boerderijum en naar het Trefpunt. Vrachtauto's ook

De fietsfunctie is natuurlijk het belangrijkste van de Beijumerweg, evenals het wandelen. Rust, ruimte, natuur. In het stuk Beijumerweg naar het winkelcentrum toe is afgelopen voorjaar actie gevoerd. Graag minder uitlaatgassen

Moet het soms zo worden?

Enfin, zie gemeentelijk schrijven, er kan over gepraat worden.9 opmerkingen:

Anoniem zei

mooie sluiproute, wordt alleen maar gevaarlijker voor alle fietsers.
domste idee ooit

Anoniem zei

Het autoverkeer binnen Beijum zal groeien door het openstellen en verbreden van de Beijumerweg voor doorgaand autoverkeer. Een gemiste kans - fietsers en wandelaars komen in minder verkeersveilige situatie terecht door het delen van de Beijumerweg met meer auto's.
De stimulering van gezonder bewegen door meer te lopen en fietsen juist in Beijum met haar hoge vroege aantal ongezonde levensjaren en ruime sterftecijfers voor het gemiddelde in Nederland vragen om andere keuzes dan de gemeente nu voorstelt. De openbare ruimte en wegen dienen juist te stimuleren dat meer zelf bewegen wordt bevordert. Juist nu Beijum na 45 jaar meer vergrijsd en de auto wordt afgedankt en door armoede en electrificering het aantal auto's onder wijkbewoners afneemt is dit een raar ouwerwets voorstel

Kees Huizenga zei

De Beijumerweg is historisch, landbouwhistorisch en cultuurhistorisch erfgoed van Beijum. Zie hierover het Bestemmingsplan Beijum uit 2013.

Het rustieke en landschappelijk karakter van de Beijumerweg zal verdwijnen als deze oude landbouwweg volledig zal worden verbreed voor autoverkeer. De rust in de Groene Long van Beijum zal afnemen. Laat deze Beijumerweg vooral een fietsroute en een wandelroute blijven!

Het noordelijk gedeelte van de Beijumerweg, vanaf het Trefpunt tot de Amkemaheerd, is reeds open voor autoverkeer.


Ik weet het niet zeker, maar er kan een (commerciële) relatie zijn met het aanleggen van de natuurbegraafplaats boven Beijum-Noord (op grondgebied van Zuidwolde). In samenwerking met Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland BV. Dan wordt de Beijumerweg veel drukker vanwege uitvaartverkeer vanaf de Emingaheerd. Willen we dit?

Anoniem zei

Waarom wordt het ontwerpvoorstel hier niet openbaar gemaakt, of ergens anders? Dan kan iedereen er over nadenken. Zul je zien, straks komen er op 31 oktober 15 mensen naar de bijeenkomst en drukt de gemeente het plan door. De Beijumerweg is er niet alleen voor omwonenden maar is er voor heel Beijum!

Anoniem zei

Volkomen debiel idee!

Chris zei

Deze weg voldoet gewoon niet aan de richtlijnen die ervoor gelden. In dat licht moeten de aanpassingen worden gezien. Ter vergelijk: voor een tweerichtingsfietspad op een doorgaande fietsroute moet ook al een minimumbreedte van 3.50 worden aangehouden.

Het verhaal over het versterken van de cultuurhistorische waarde slaat nergens op, dat is ambtelijk gezwets. De gemiddelde beijummer is echt niet bezig met de cultuurhistorische waarde van deze weg. Mogelijk wordt er een linkje gelegd naar wijkvernieuwing/cultuurhistorische waarde om een bepaald budget te kunnen aanwenden voor dit projectje.

Kees Huizenga zei

Waarom geeft de gemeente niet aan WAAROM zij de Beijumerweg voor autoverkeer wil verbreden.

Wie heeft of wie hebben hier om gevraagd?

Welke belangen spelen hier?

Moet ik contact opnemen met Bart Zwiers van Natuurmonumenten?

Ik ga wel naar deze bijeenkomst toe.


Wat doet de BOB of de werkgroep Groen & Grijs van de BOB in deze zaak? Stilzitten en gedogen? Of naleving eisen van het Bestemmingsplan Beijum 2013?

Kees Huizenga zei

Gisteravond was ik bij de inloopbijeenkomst in het Melsemapand.

In de brief van de gemeente van 13 oktober 2023 staat:

"Daarom hebben wij een ontwerpvoorstel gemaakt. Hierbij gaat het om het deel van de Emingaheerd tot aan de Amkemaheerd, omdat op dit stuk ook auto's mogen rijden." Einde citaat.


De laatste zin is totaal fout voor de beeldvorming. Het wandelpad en fietspad vanaf de Beijumerweg 21 tot aan het Pedaalpad (het middengedeelte) krijgt een donderrode kleur en wordt verbreed van 2,40 meter tot 3 meter. Met andere woorden: op dit wandel- en fietspad mogen in de nieuwe situatie wederom geen auto's rijden. Er komt dus geen rechtstreekse autoverbinding tussen de Emingaheerd en de Amkemaheerd. Waarvan melding. De landschapsarchitect van de gemeente erkende gisteravond deze foute voorlichting. De gemeente zal dit gaan corrigeren. Misschien in de digitale nieuwsbrief van stadsdeel Oost.

Zelf wilde ik graag handhaving van de rode paaltjes die midden in de Beijumerweg gezet kunnen worden om autoverkeer te blokkeren. Ze liggen of staan nu lijdelijk langs de Beijumerweg als ik naar de Wiershoeck of het Trefpunt fiets. Meerdere personen hadden deze wens kenbaar gemaakt. De gemeente heeft hierover een aantekening gemaakt. Gedogen is altijd fout, zo leerde ik vroeger!


Gisteren kreeg ik een A4-tje met zes tekeningen/schetsen. De Beijumerweg nu en de Beijumerweg straks. Op drie locaties:

1. de Beijumerweg tussen de Emingaheerd vanaf het Gezondheidscentrum Beijum en de Beijumerweg 21;

2. de Beijumerweg, het fiets- en wandelpad, tussen Beijumerweg 21 en het Pedaalpad;

3. de Beijumerweg tussen het Pedaalpad en de Amkemaheerd.

Dit A4-tje zal ik geven aan de beheerder van Beijumnieuws.


Gisteren zag ik ongeveer 20 namen van wijkbewoners, die graag een terugkoppeling willen krijgen van de gemeente. Een nogal laag aantal, omdat de Beijumerweg een onmisbaar onderdeel is van onze wijk (zeker in de Groene Long). Daarom had de gemeentelijke brief naar alle woningen van Beijum moeten gaan.

Kees Huizenga zei

Tussen de Emingaheerd en Beijumerweg 21 wordt de rijweg voor fietsers en automobilisten verbreed van 3,30 meter (inclusief de zandweg) naar 4 meter. De zandweg wordt verhard. De autoweg wordt verbreed van 2,36 meter naar 3,20 meter. Uiteraard kan op de autoweg gefietst worden. Langs de rijweg kan gewandeld worden.

Tussen het Pedaalpad en de Amkemaheerd wordt de rijweg voor fietsers en automobilisten (inclusief de zandweg) verbreed van 3,91 meter naar 4 meter. De zandweg wordt verhard. De autoweg wordt verbreed van 2,55 meter naar 3,20 meter. Uiteraard kan op de autoweg gefietst worden. Langs de rijweg kan gewandeld worden.


De veiligheid voor fietsers en wandelaars wordt vergroot.

De automobilisten moeten zich op de Beijumerweg als "gasten" gedragen.