donderdag 26 oktober 2023

VERTRAGING AANPAK ROND WINKELCENTRUM BEIJUM (wijkvernieuwing?)

In de jongste wijkkrant is te lezen dat de veranderingen rond Winkelcentrum Beijum even in de koelkast worden gezet. Er zou wel al een schetsontwerp zijn. 
Plannen en voorstellen werden vorig jaar voorjaar geïnventariseerd

Eigenaardig, de plannen voor rond het winkelcentrum op West worden tijdelijk bevroren omdat ze nauw moeten gaan samenvallen met de plannen voor Beijum Oost.

Op de voorpagina van dezelfde krant staat te lezen dat de sloop van de Wibenaflat wordt uitgesteld omdat: 'De planning is aangepast om aan te sluiten op de plannen rond de wijkvernieuwing Bruisend Beijum."

Apart dat alles vertraagd gaat worden omdat e.e.a. moet aansluiten bij het grotere plan rond Beijum Oost.

Het lijkt erop dat allerhande instanties in de wijk samen met de gemeente Groningen plannen aan het uitdokteren zijn en dat daarop het wachten is. Wellicht plannen die bij de koffiekar in mei zijn ingebracht.

Het zal de lezer een raadsel zijn waarom de plannen rond het winkelcentrum aan moeten sluiten bij die van Beijum Oost. Voor degenen die langer in Beijum wonen, om de zoveel tijd komen ze voorbij, de plannen voor Oost

Persoonlijke noot van deze blogger, wat heb je aan de zoveelste plannen voor Oost als het terrein van Innersdijk maar braak blijft liggen? En in hoeverre hebben wijkgenoten (handjevol?) medezeggenschap? En kunnen ze voor de hele grote wijk Beijum spreken?

Foto's links en rechts, toch al kleine werkzaamheden op genoemde plein?

Foto rechts, naast de vijver, waarom is daar een meter gras of onkruid weggehaald?

Op die plek maakte Beijumnieuws twaalf jaar geleden een der meest hilarische video's uit zijn geschiedenis. Kees Huizenga stak eigenhandig de handen uit de mouwen om het groen te kortwieken. 

Als een signaal naar de gemeente toe....met video.

Geen opmerkingen: