dinsdag 12 april 2022

HEBT U IDEEËN VOOR WINKELCENTRUM BEIJUM? (Donderdag...)


 Om even kritisch te beginnen: wat is een winkelcentrum?
Wikipedia is daar helder over.

Een winkelcentrum of winkelcomplex is een gebouw of een reeks gebouwen waarin meerdere winkels zijn gevestigd, verbonden door gangen die het de klanten gemakkelijk maken om van winkel naar winkel te lopen. Winkelcentra zijn meestal voorzien van grote parkeerplaatsen.

Nou gaat het er deze blogger niet om een ingezonden flyer af te kraken. Maar er staat een foto op de

bovenstaande flyer waarop, en dat elke Beijumer dagelijks zien, WINKELCENTRUM WEST staat.

Wat en hoe meedenken over een winkelcentrum dat niet bestaat? Er is geen Winkelcentrum Oost in Beijum, zie Wikipedia, en ook geen Winkelcentrum West. We hebben hier alleen Winkelcentrum Beijum.

Goed, tot zover het gebrombeer.

De situatie rond Winkelcentrum Beijum is al vele jaren een chaos. Het is vreselijk ongezellig en met name op de zaterdagen is het er lastig parkeren. Rommelig. Hoe anders was dat nog aan het begin van deze eeuw, zie de foto rechts van de huidige parkeerplaats.

Afgelopen najaar stonden er camera's om de verkeersstromen in kaart te brengen
Wat een gedoe met laden en lossen
Een paar weken geleden werd zonder overleg een loop- en fietsdoorgang vanaf de Emingaheerd naar de parkeerplaats geblokkeerd

Zie ook de afgelopen Maandagochtend. Leegstand, alcoholisme en bedelarij ondermijnen de sfeer rond het enige echte winkelcentrum van Beijum.

En tja, die achterhaalde busbaan/sluis rond het winkelcentrum....de discussie hierover speelt al jaren, zie dit bericht uit 2009.

Video beneden, good old Andre Hoogenberg: "De bussluis is iets van de jaren zeventig en tachtig, de tijd van Max van den berg."

Oftewel, geef aanstaande donderdag uw suggesties en ideeën mee aan de mensen die met een kraampje voor het al jaren leegstaande Blokkerpand in de promenade van WINKELCENTRUM BEIJUM staan...

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

1. Naar aanleiding van:

https://www.oogtv.nl/2022/03/gebied-rond-winkelcentrum-lewenborg-wordt-verbeterd/

Deze link van 19 maart 2022 is fout, want het bericht gaat over het Winkelcentrum Beijum.


2. Mijn kort commentaar


Zonder overleg met de wijk staat al bij voorbaat vast dat in het Winkelcentrum Beijum

1. er meer openbaar groen wordt aangelegd;

2. er kindvriendelijke (speel)plekken komen.


Hoezo “een betere bereikbaarheid en uitstraling”?

Waarom moeten op een druk parkeerterrein speelplekken voor kinderen komen? De meeste kinderen gaan toch vaak met hun ouders of grootouders de winkels in?


Met als gevolgen:

1. minder parkeerplaatsen voor auto’s (ook voor fietsers?);

2. een drukker parkeerplein;

3. meer gevaar voor personen die boodschappen doen.


Op 14 april aanstaande vindt een zgn. wijkconsultatie plaats met een tafel of stand in het WC Beijum. Daarvan wordt, zoals gebruikelijk, geen openbaar verslag gemaakt! De gemeentelijke ambtenaren nemen een besluit, dat de betrokken wethouder vervolgens overneemt.


Zonder (voor)overleg met de wijk en met de ondernemers ter plekke (met name Albert Heijn Meins) moest uiteraard wel de oostelijke ingang voor fietsers, wandelaars en met mensen met een handicap geblokkeerd worden. Met dank aan de Bewonersorganisatie Beijum en Theo Smit van de werkgroep Groen, Grijs & Verkeer van de BOB. Een een-tweetje met de gemeente. Lees: Stadsbeheer Oost. Beijumnieuws heeft hierover begin maart 2022 bericht. Het Winkelcentrum Beijum wordt juist minder bereikbaar!!!

Conclusie: de gemeente werkt met een politiek van voldongen feiten. Hochheitsverwaltung. De gemeente weet bij voorbaat wat goed voor de burgers is.


Ik geloof niet meer in bewonersparticipatie. Mede gegeven de gang van zaken met de Korrewegbrug. De vorige gemeenteraad koos gedwee voor de hoge variant van Rijkswaterstaat.