donderdag 14 april 2022

MEEDENKEN OVER WINKELCENTRUM BEIJUM Moet er één grote parkeerplaats komen i.p.v. meerdere nu? Vijver dicht en ruimte rondom vergroten? Een ondergrondse parkeerplaats?

Vandaag konden/ kunnen mensen suggesties aandragen voor een betere omgeving van Winkelcentrum Beijum.

Zie nog eens het bericht van eergisteren
Wat deze blogger er van begrijpt, gaat het om mogelijke fysieke veranderingen en niet om sociale kwesties als alcoholisme en bedelarij.

Kraampje voor het lege Blokkerpand in het winkelcentrum...als het er nog staat...

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Binnen 10 jaar zal autobezit en -gebruik in Beijum halveren door electrificatie, verarming en vergrijzing. Anticipeer daarop in ruimte gebruik en dump geen ruimtelijk sterke vijver voor blikparkeren. Doet mij denken aan zestiger jaren politiek waar op gronings platteland kanalen werden dichtgegooid onder mom van vooruitgang. Saaiheid was het ruimtelijk gevolg.
Ook centralisatie van winkelvoorzieningen lijkt mij kortzichtig -

Marleen zei

Tot zes uur hè.

Anoniem zei

Die bussluis moet verdwijnen. Onzinnig ding en ik wil daar ook graag met mijn auto lang kunnen. Scheelt vaak een hoop omrijden(minder brandstof/vervuiling).
Het is toch van de zotte dat je 5 km moet omrijden voor jan lul.

Kees Huizenga zei

U kunt nog tot eind april 2022 voorstellen indienen of opmerkingen maken. Dat zei vanmiddag een ambtenaar van de afdeling Stadsontwikkeling/wijkvernieuwing tegen mij.

Voorstellen of opmerkingen kunt u opsturen naar:

communicatiebeijum@groningen.nl


Vanmiddag hoorde ik tevens meldingen over alcoholisten, hangjongeren op het achterplein, geluidsoverlast en bedelarij. Alles kan gemeld worden. Zie verder de zes gefotografeerde A4-tjes bij dit bericht. Met name over de veiligheid.


Ik was de enige die melding had gemaakt van het gevaar bij de noordelijke ingang van het Winkelcentrum Beijum. Omdat het daar drukker en gevaarlijker is geworden - voor alle verkeersdeelnemers - vanwege de recente afsluiting van de oostelijke ingang/uitgang voor wandelaars en fietsers (tevens voor scootmobielers en personen met een rollator of wandelstok). Met dank aan de BOB die kenbaar een voorkeursrecht had om voorafgaand aan de planvorming/planontwikkeling deze afsluiting bij de gemeente bij voorbaat af te dwingen. Als reeds voldongen feit. Op een gans voortijdige en dus ontijdige manier. Waarom niet gewacht op deze "wijkconsultatie" van 14 april 2022?


In De Beijumer van april of mei komt een samenvattend artikel over de ingebrachte voorstellen en opmerkingen, zo vernam ik. In mei 2022 verschijnt het Plan van Aanpak van het Winkelcentrum Beijum. Met andere woorden: een renovatie.

Het gaat over het voorplein, het achterplein, maar ook over het parkeerterrein in noordelijke richting vanaf het achterplein. Bij de brievenbussenconcentratie van de Atensheerd.