woensdag 27 april 2022

EEN KONINKLIJK LINTJE VOOR HENK OOSTINGAHet twaalf jaar oude filmpje beneden toont een gedeelte van de vele inspanningen van Beijumer Henk Oostinga voor de samenleving. Fietsles geven op Plein Oost, april 2010.

Henk gaf vele jaren fietsles aan met name allochtone vrouwen

Maar de inmiddels 75 jarige heeft op meerdere gebieden een staat van dienst opgebouwd.

Vandaag heeft het majesteit de Koning behaagt hem te bevorderen tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Even bij hem langs om hem te feliciteren.

Zie foto boven. "Ik werd totaal overdonderd, onder valse voorwendselen werd ik naar Haren gelokt alwaar de lintjes werden uitgedeeld, ik wist niet wat me overkwam."

Gefeliciteerd ridder Henk! Vertel, waar is je nieuwe titel zoal op gebaseerd?

Ik ben bevorderd tot Ridder over de laatste 15 jaren. Onder andere voor het bekleden van de functie van landelijk voorzitter van de senioren CNV, 24000 leden, Senioren Adviesraad CNV, lid van internationale samenwerking vakbonden WENN (Weser Ems NoordNederland), preses van de Classis Groningen PKN, preses van de algemene classicale vergadering Groningen Drenthe PKN, chairman Europese OR KPN MOBILE The Netherlands, lid van de Generale Synode PKN, coördinator fietsles allochtone vrouwen in Beijum met het latere Wij Beijum, voorzitter van de spulletjesmarkt en opnameregisseur in PKN De Bron, en tussen neus en lippen door ook twee jaar voorzitter van de Bewoners Organisatie Beijum.

Foto rechts, burgemeester Koen Schuiling spelde het lintje op het colbertjasje van Henk en feliciteerde hem.

In 2011 bij de opening van Ambiënte in het Trefpunt.

Er zijn meer Beijumers die de afgelopen jaren een lintje hebben gekregen.

Bijvoorbeeld Theo Smit en Frans Egberink in 2017

Jochem Atema in 2018

Een Beijumse vrijwilligster van de Zonnebloem in 2019 en dat jaar ook Henk Rutgers

Geen opmerkingen: