vrijdag 29 april 2022

HOE ZIT HET MET DE EVENTUELE NATUURBEGRAAFPLAATS?


 De discussie rond een mogelijke 
natuurbegraafplaats direct voorbij de noordelijke wijkgrens lijkt geluwd.

Maar nog niet helemaal, er is enthousiasme over de plannen en er is weerstand.

Eerst nog even over het plan, zie nog eens dit bericht met achtergrondinformatie en een video

Onder een ander bericht over wel of geen natuurbegraafplaats kwam onlangs onderstaande reactie binnen.

Ik hoorde over de plannen van een natuur begraafplaats pal achter ons maar het is te gek voor woorden, dat bewoners die aan dit aangrenzende gebied wonen, niet bij deze plannen betrokken worden, slechts enkelen hebben hier een berichtje over gekregen.

Het is ten eerste niet prettig dat er vlak achter je geregeld mensen worden vergraven zo dicht bij de huizen maar ook als je je koophuis wilt verkopen, is dit een nadeel want ook al zie jet niet dat het een begraafplaats is, vinden kopers het niet fijn om een huis te kopen dichtbij een natuur begraafplaats, kortom; je huis daalt hierdoor in waarde.Ik wil hier bezwaar tegen maken, kan iemand mij zeggen waar ik dit het beste kan doen?

Deze blogger vraagt zich af of huizenprijzen daadwerkelijk dalen als er een begraafplaats vlakbij wordt aangelegd. En mensen worden zeker wel betrokken in de plannen rond de mogelijke aanleg van een natuurbegraafplaats direct boven de Rensumaheerd, Scheltemaheerd en Wilkemaheerd. Zie foto boven, het gebied tussen Beijum Noord en Zuidwolde. 

Update 12:50 uur. Zie reactie...'10.000 doden met hun aanhang?'

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Grondverzet, vervoer en gedraai
-Er wordt over een grondverzet van 300.000 kuub zand gesproken. Het is noodzakelijk om de aangekochte 38 hectare 80 centimeter op te hogen om het grondwater de baas te kunnen op de begraafplaats. Anders drijven de lijken in plaats van dat ze ten ruste liggen. Boswachter Bart heeft dus nog heel wat kruiwagens te kruien voordat de eerste er ten ruste kan worden gelegd.
-Ook het vervoer van 10.000 doden met hun aanhang levert hoofdbrekens op. Moet de Beijumerweg hiervoor geschikt worden gemaakt (als enige verkeersaansluiting op de openbare weg van het kavel), of valt er iets te regelen met omvorming van het fietspad tot dodenweg vanaf de Oosterseweg richting het Beijumbos (bij de Amsterdamse school boerderij ter hoogte van Jensemaheerd), en een recht van overpad kopen? En moet alles en iedereen over de brug over het Boterdiep bij Vaatstra in het dorpscentrum van Zuidwolde?
-De aantasting van het platteland met het verdwijnen van boerenland met koeien in de wei en het wegstoppen van het dorpsgezicht op Zuidwolde achter schaamgroen en heel veel zand-ophoging is een discussiepunt. Minder dan 10 jaar geleden hebben Provincie en gemeentes Groningen en Bedum (de laatste tegenwoordig gefuseerd in Hogeland) de agrarische bestemming nog 's bevestigd, toen een golfbaan-ondernemer plannen had om hier het platteland en het beijumbos te veranderen in een golfbaan. Politiek Draaien lijkt raar.
-Kortom, geen onderwerp voor besluitvorming via een principebesluit met marginale toetsing door de gemeente Hogeland (het Kavel valt bestuurlijk onder de buurgemeente van Gemeente groningen). De aanvrager Natuurmonumenten, moet eerst maar 's veel meer informatie aanleveren, ook via onafhankelijke onderzoeksburo's, voordat er verder gewerkt wordt

Kees Huizenga zei

Op zaterdag 23 april 2022 was er een excursie in het plangebied. Daaraan heb ik niet meegedaan.


In het verslag (per e-mail) van deze excursie staan de volgende gestelde vragen:


“Reacties en vragen


De projectteamleden voeren tijdens de wandeling en na afloop geanimeerde gesprekken met omwonenden. Er zijn veel vragen en er worden ook zorgen uitgesproken. De gesprekken gaan vooral over:

De samenwerking van Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland BV en de gezamenlijke ambitie voor dit gebied.

Waarom is voor deze locatie gekozen, zo dicht tegen Beijum aan?

De nieuwe natuur en het potentiële landschap: hoe gaat het eruit zien? Kunnen we het open en weidse landschap behouden?

Uitzicht op ceremonies en op natuurgraven.

Uitzicht vanuit het plangebied op omliggende woningen (privacy).

Het aantal natuurgraven; 10.000 voelt als veel in een gebied van 38 hectare.

Er zijn veel reeën en andere mooie soorten in het gebied aanwezig; wat verandert er eventueel voor deze soorten?

Toename van het verkeer en de ontsluiting van het gebied.

De bodemgesteldheid; de impact van het ophogen op de omgeving.

De verdere procedure: het gezamenlijk ontwerpen, de mogelijkheid voor inspraak, de duur van de planprocedure en de realisatiefase.

Een aantal mensen geeft aan geïnteresseerd te zijn in een laatste rustplaats op deze locatie.De projectteamleden blijven na afloop van de wandeling, totdat alle belangstellenden zijn vertrokken en alle vragen zijn beantwoord.

De antwoorden op bovenstaande en overige vragen vindt u "hier". Vindt u daar toch niet het antwoord op uw vraag? Stel deze dan via contact@kardinge.nl. Wij beantwoorden uw vraag dan zo spoedig mogelijk.”

Einde citaat.“Hier” in de laatste alinea verwijst naar de website van Kardinge groeit.

Zie: https://www.kardingegroeit.nl/veelgestelde-vragen/

De antwoorden vindt u door te klikken op het haakje naar rechts (helemaal rechts op de webpagina). Veel antwoorden zijn behoorlijk vaag. Lees maar.


Een groot probleem is de verkeerskundige ontsluiting van deze natuurbegraafplaats. Volgens mij kan dit niet via de Beijumerweg (de westkant). De gemeente Groningen wil dit niet. Maar hoe moet de ontsluiting aan de oostkant dan geschieden? Een natuurbegraafplaats moet uiteraard wel goed bereikbaar zijn. Toch?

Citaat:

"Hoe wordt de aanrijroute? Hoe wordt de ontsluiting van de natuurbegraafplaats?

Antwoord

De route naar de natuurbegraafplaats is voor ons een belangrijk punt van aandacht. De mogelijkheden voor ontsluiting van het gebied zijn beperkt. In het ontwerp van de natuurbegraafplaats zal dit uitgewerkt moeten worden. We betrekken de omgeving graag bij de uitwerking." Einde citaat.


Is er nagedacht over een aula in de buurt van deze natuurlijke begraafplaats? Deze aula (geen natuur) mag namelijk niet gebouwd worden op het grondgebied van de natuurlijke begraafplaats.

Moet er een extra watermolen komen om het hoge grondwater van het plangebied af te laten voeren? Zie het onbevredigend antwoord op het hoge grondwaterpeil van het gebied van Kardinge.