maandag 1 november 2021

MAANDAGOCHTEND (547)

 "Het is Beijum zeker maar."

Een Beijumer gistervanmiddag, hij doelde op het 'stiekem' neerzetten van camera's rond Winkelcentrum Beijum.

Hij doelde op het bericht van gisteren

Hij vervolgde: "Als door een kapotte brug Haren lange tijd geïsoleerd zou komen te liggen, zou er sneller wat aan gedaan worden."

De blogger weet het niet, zal het een klassen-ding zijn? Stel dat Haren lange tijd niet of moeilijk bereikbaar zou zijn i.v.m. een kapotte/verwijderde brug. Zou een nieuwe brug in dat geval sneller zijn gegaan? En, zullen ze daar ook ongevraagd camera's rond een winkelcentrum ophangen? Het Beijumer Calimero-gevoel, we doen er niet toe, mag toch wel een keer tot het verleden behoren, u weet wel, achterstandswijk enz.

Overdreven allemaal misschien, nogmaals, 'paniek' om niks? Een Beijumse gisteravond: 

Wat een achterdocht weer! Dit zijn kastjes die registreren hoeveel en wat voor verkeer er langskomt. Dus of het personenauto’s of bussen/vrachtverkeer is. Ik denk zelfs dat ze de snelheid niet eens registreren, want dat is vrij zinloos in een bocht of bussluis. Hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld met die rubberen slangen die je wel eens over de weg ziet liggen. 

Best allemaal, hang die dingen vooral op, maar licht omwonenden/de wijk even in over het hoe en wat.

Lees ook de reactie van jurist Kees Huizenga, onder het bericht van gisteren

Foto rechts, daar waar de blauwe auto staat, daar was afgelopen zaterdag een Milieustraat.

Ach ja, het leven gaat door, en zo ook de afvaldump in de grootste wijk van Stad. Wat een mooi schilderij, geachte dumper, had je die niet beter naar de Kringloopwinkel kunnen brengen? Het hoosde namelijk nogal afgelopen avond en nacht (foto, gisteravond gemaakt).

Het is de eerste dag van november 2021.

Al of geen camera's rond het winkelcentrum...en het is geen kunst om afval te dumpen in Beijum. Volgende week mis het al weer Sint Maarten.

Een prettige en voor zover mogelijk gezonde nieuwe week toegewenst.

Update, zie beneden, toch een vorm van communicatie.

Zie afbeelding beneden, op de een of andere manier wordt er in de binnenstad van Groningen wel info verstrekt bij camera's en in Beijum niet.

Onderzoek verkeer winkelcentrum West
Van 28 tot en met 30 oktober heeft er in opdracht van de gemeente Groningen een verkeerstelling plaatsgevonden in Beijum. Dit is gebeurd op alle parkeerpleinen rondom het winkelcentrum in West. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van camera’s. Er is onder meer gemeten hoeveel auto’s op welke parkeerplaatsen komen. Op welke tijden de parkeerplaatsen het meeste bezet waren. En hoe de rijrichtingen van het verkeer waren. 
 
Het onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen over de parkeersituatie bij het winkelcentrum. Op basis hiervan willen we kijken welke aanpassingen er mogelijk zijn om het parkeren in dit gebied te verbeteren. 
 
Voor de start van het onderzoek hebben wij alle omwonenden van het winkelcentrum, de ondernemers en de eigenaren van de omliggende parkeerplaatsen per brief hierover geïnformeerd. Om de resultaten van het onderzoek niet te beïnvloeden, hebben wij het vooraf niet breder gecommuniceerd. 
 

Goed om te weten: de camera’s hebben alleen vervaagde beelden gefilmd. Personen en kentekens zijn hier niet op te herkennen. De verzamelde data zijn niet opgeslagen. De camera’s zijn ondertussen weer opgeruimd.


 

3 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Vanwege een technische reden zijn mijn drie reacties van gisteren verdwenen.

Hierbij deze reacties bij dit bericht van Beijumnieuws. Gelukkig stonden ze in mijn verzonden e-mails.


Reactie 1 luidde:

Ik weet dat er intern cameratoezicht is binnen het WC Beijum. Een goede zaak. Om diefstal, overlast, groepsvorming, drugshandel, etc. tegen te gaan.

Ik wist tot op heden niet dat er ook camera’s buiten het WC Beijum zijn geplaatst. Dit had uit oogpunt van zorgvuldigheid, motiveringsplicht en openbaarheid van bestuur (van de gemeente Groningen) met de wijk e.o. gecommuniceerd moeten worden. Met name op grond van welke feiten en omstandigheden er extern cameratoezicht is. Vanwege de veiligheid in en rondom het WC Beijum? Om de criminaliteit en de overlast te bestrijden? Zo ja, communiceer dit openhartig en eerlijk met de hele wijk en omgeving! Geef transparant aan op grond van welke wetgeving dit geschiedt!

Noot 1: als er extern cameratoezicht is rondom het WC Beijum, waarom verdwijnen er dan zoveel boodschappenwagentjes?

Noot 2: wederom blijkt het gebrek aan een effectieve en daadkrachtige bewonersorganisatie in Beijum.

Kees Huizenga zei

Reactie 2 luidde (na de update van de gemeentelijke bewonersbrief van 22 oktober 2021 van 18:30 uur):


Nee, Johan, het is niet goed!

De gemeente Groningen rept in deze brief niet over cameratoezicht.

Cameratoezicht mag alleen plaatsvinden als de verkeersveiligheid in het geding is. De brief van de gemeente Groningen van 22 oktober 2021 schrijft over een "verkeersonderzoek". Zonder te vermelden dat dit mede cameratoezicht inhoudt. De bewoners worden dus voor de gek gehouden! Waarvan melding.

De brief van mevrouw Kim Meijer heeft het niet over verkeersveiligheid. Ik citeer:
"Verkeer en verkeerssituatie is een aandachtspunt dat door alle partijen als een verbeterpunt is genoemd."
Ik lees niet dat de verkeerssituatie onveilig of gevaarlijk is. Waarvan melding.


Conclusie: deze brief is geen rechtmatige onderbouwing voor het plaatsen van zeker vier videocamera's rondom het Winkelcentrum Beijum.

Kees Huizenga zei

Reactie 3 luidde:


Ik heb zojuist 34 minuten gesproken met mevrouw Kim Meijer, de projectleider van de aanpak van het WC Beijum.

De gemeente plaatst nog een reactie. Beijumnieuws was gelezen! Ook mijn reacties.

De videocamera’s werkten met vervaagde beelden. Zonder kentekenregistratie. Alleen om verkeersbewegingen te zien.
De camera’s worden vandaag of morgen weggehaald, omdat het verkeersonderzoek na een paar dagen is voleindigd.

De tekst in de gemeentelijke brief van 22 oktober 2021 had beter gekund. De gemeente heeft van mijn opmerkingen geleerd.

Kim Meijer was mij dankbaar. Ze was openhartig en toegankelijk.