woensdag 10 november 2021

DE SCHOOLTUIN IN DE HERFST"We hebben de tuintjes met compost bedekt."

Schooltuin-medewerkster Lucy een paar dagen geleden.

Zie foto boven, ze was druk aan het werk in de schooltuin midden in Beijum, maar ze liep even naar de blogger toe om hem te vertellen wat de nieuwste ontwikkelingen zijn.

Maar eerst, zie voor haar, nog steeds bovenstaande foto. Compost.

Ze heeft verteld waarom er compost op tuintjes was gestrooid, de precieze tekst kan ondergetekende niet exact navertellen.
Daarom:

 Goede compost bevat organische voedingsstoffen. Dat zijn natuurlijke voedingsstoffen die heel langzaam worden afgegeven aan de bodem. De planten kunnen ze dan opnemen. Omdat de planten niet opeens een heleboel voedsel in hapklare brokken bij de wortels krijgen, blijven de planten sterk en krijgen ze niet opeens teveel voeding.


Verheugend, in dit tweede coronajaar zijn de schooltjes goed bezocht door klassen van basisscholen.
Ook is er en wordt er nog natuurles gegeven in het gebouwtje op het complex.

Aldus Lucy.

"En we gaan ook bladeren op de bodem leggen, die liggen bij de ingang."
Klopt, zie foto links.

Niet verkeerd, herfstbladeren worden nog vaak als een probleem gezien, terwijl die toch zeker ook een functie hebben.

Lucy: "Kijk, we hebben ook een alternatieve ploeg gemaakt." Zie foto rechts, een wonderlijk zelf in elkaar gezet apparaat, het houdt het midden tussen een ploeg en een hark.

Middelste foto rechts, een schoolklas was aan de andere kant van de tuin actief.

Foto links beneden,  het educatieve plekje in de wijk ziet er speels en momenteel erg herfstachtig uit. 
Let ook op de neergelegde bladeren.

Foto rechts. Lucy:" Dat wordt een overkoepelend plekje waar we onderdak activiteiten kunnen ontplooien."

Natuur en Duurzaamheideducatie wordt er aan kinderen gegeven. Lucy: "We gaan nog duurzamer worden."

Dat is mooi iets voor een vervolgbericht.

Geen opmerkingen: