zondag 21 november 2021

PAPIERCONTAINERS OPHALEN NOG NIET GESTROOMLIJND

"Weet iemand wanneer vandaag de papiercontainers geleegd worden?"

Eergisteren iemand vanuit de Jensemaheerd op Facebook.

Een ander reageerde met de opmerking dat hij boos contact met de gemeente heeft gezocht. "Maar die verwees weer door naar Werkpro."

De container van deze blogger en van zijn buurtgenoten werden reeds een dag eerder geleegd, op donderdag.

Gezegend zij het land waarin gemopperd kan worden over het al of niet ophalen van papier in papiercontainers. Wat een luxe.

Ruim zeven maanden geleden, nagenoeg dezelfde kop als boven dit bericht

Tien maanden geleden kregen Beijumers de blauwe bakken

1 opmerking:

Anoniem zei

`Laat je niet afpoeieren door de gemeente die je doorstuurt. Je dient een klacht in bij de gemeente, die is verantwoordlijk voor het afhalen van huisvuil: ze worden er immers voor betaald middels de afvalstoffenheffing.De interne communicatie met hun onderaannemers moeten ze zelf verzorgen. Is mij ook een keer bijna gebeurt, toen ik ze er op wees werd er snel actie ondernomen. P.