dinsdag 2 februari 2021

STEEDS MEER BLAUWE PAPIERCONTAINERS IN BEIJUM


 
Het leek wel alsof het gistermiddag kortstondig onweerde in de Froukemaheerd. Wat was dat voor gerommel?

Even kijken. Wat een vreemd gezicht, er lagen een tiental nieuwe containers op het wegdek. Dat verklaart natuurlijke het rommelende geluid.

Zie foto boven, op de achtergrond stond een auto met aanhanger waarop de nieuwe papiercontainers vervoerd werden.

Zie voor achterliggende informatie nog eens dit bericht

Het werd de blogger ook snel duidelijk waarom de nieuwe containers met de blauwe deksels op straat werden gelegd, de wieletjes moesten er nog onder gemonteerd worden.

Zie afbeeldinglinks, mannetje stak een soort van stang onder door iets in de bak en schroefde er aan weerskanten een wieletje aan.

Collega op de rechter foto kruide de containers vervolgens naar de woonhuizen. Niet naar alle woonhuizen, er hebben ook Beijumers bij de gemeente aangegeven geen behoefte aan een papierbak te hebben (er zijn mensen die hun papier en karton keurig naar de centrale papiercontainers in Beijum Oost en West brengen).

Onder het eerdere bericht over de papiercontainers, zie link boven, werd de vraag opgeworpen of mensen die boven in een flat wonen ook een dergelijke container kunnen krijgen. Deze blogger weet het niet. Wie wel? Beijumnieuws@hotmail.com

Update 16.45 uur, de vraag is uitgezet, zie beneden

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Ik heb vanmiddag gebeld met 14050. Circa 25 minuten.

De gemeente heeft overleg gepleegd met de grote woningbouwcorporaties over de plaatsing van de papiercontainers.

Bewoners mogen de papiercontainers niet in schuurtjes plaatsen. De papierkliko’s moeten buiten blijven staan. Maar niet langs de openbare weg, waaronder de trottoirs, tenzij er een lediging plaatsvindt.


Op mijn vraag of het voorkomt dat huurders van een flatgebouw op de begane grond wel papiercontainers krijgen en hun bovenburen niet, antwoordde de goed ingevoerde ambtenaar negatief. Zijn er Beijumers die het tegendeel ervaren?

Het is mogelijk dat bewoners bij ondergrondse papiercontainers wel een eigen papiercontainer krijgen, tenzij dit schadelijk of hinderlijk is voor de ambulances, politieauto’s en huisafvalvrachtwagens van Stadsbeheer.

Het buitenzetten van papier (met touwen) blijft mogelijk, aldus deze ambtenaar. Voor bepaalde doelgroepen. Met andere woorden: de papierminicontainers zijn “een surplus”. Een extra service van de gemeente Groningen.


Ik merk op dat de Afvalstoffenheffing in Groningen dit jaar is gestegen!