woensdag 3 februari 2021

BENEDENWONINGEN WEL EN BOVENWONINGEN GEEN PAPIERCONTAINER?

  


'Dus benedenwoningen hebben alleen papier en bovenwoningen niet? Dus bovenwoningen hoeven afval ook niet te scheiden? Goed te weten, flikker ik alles in de ondergrondse. Top beleid, de groeten.'

Zomaar een reactie uit de wijk over het niet verkrijgen van een papiercontainer. Zie het bericht van gisteren

Andere wijkgenoten vroegen deze blogger: "Krijgen wij die in een bovenwoning zitten ook zo'n container?"

Ondergetekende is geen eenmans-bewoners-vertegenwoordiger. Hij weet het niet. Maar hij krijgt signalen uit de wijk dat er bewoners in boven-flatwoningen zitten die geen papiercontainer hebben (gehad).

Beijumer Kees Huizenga was zo vriendelijk en attent om met iemand van de gemeente bellen die er over gaat.

Vertel Kees, wat vertelde de ambtenaar?

'De gemeente heeft overleg gepleegd met de grote woningbouwcorporaties over de plaatsing van de papiercontainers. Bewoners mogen de papiercontainers niet in schuurtjes plaatsen. De papierkliko’s moeten buiten blijven staan. Maar niet langs de openbare weg, waaronder de trottoirs, tenzij er een lediging plaatsvindt. 

Op mijn vraag of het voorkomt dat huurders van een flatgebouw op de begane grond wel papiercontainers krijgen en hun bovenburen niet, antwoordde de goed ingevoerde ambtenaar negatief.

 Zijn er Beijumers die het tegendeel ervaren? Het is mogelijk dat bewoners bij ondergrondse papiercontainers wel een eigen papiercontainer krijgen, tenzij dit schadelijk of hinderlijk is voor de ambulances, politieauto’s en huisafvalvrachtwagens van Stadsbeheer. Het buitenzetten van papier (met touwen) blijft mogelijk, aldus deze ambtenaar. Voor bepaalde doelgroepen. Met andere woorden: de papierminicontainers zijn “een surplus”. Een extra service van de gemeente Groningen. 

Ik merk op dat de Afvalstoffenheffing in Groningen dit jaar is gestegen!'

Update 21.20 uur, bewoners uit de Godekenheerd, Isebrandtsheerd, Nijensteinheerd en Wilkemaheerd melden dat bovenwoningen aldaar geen papiercontainers zijn toegewezen. Met bijgaande klachten dat er wel voor betaald wordt, afvalstoffenheffing, servicekosten portiekwoningen. "Rechtsongelijkheid", aldus een van hen.

Update 4 feb. 11.15 uur, reactie gemeente Groningen:4 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Ik schreef vanmiddag aan Beijumnieuws:

"Op mijn vraag of het voorkomt dat huurders van een flatgebouw op de begane grond wel papiercontainers krijgen en hun bovenburen niet, antwoordde de goed ingevoerde ambtenaar negatief."

Ter verduidelijking van het woord "negatief":

volgens de ambtenaar, die ik vanmiddag langdurig sprak, komt het niet voor dat bewoners op de begane grond wèl een papiercontainer krijgen en de bewoners op de hogere etages niet. Er wordt volgens de gemeente één duidelijke lijn getrokken.

Maar is dit de werkelijkheid in de barre praktijk? Kenbaar niet in onder meer de volgende heerden: de Godekenheerd, de Isebrandtsheerd, de Nijensteinheerd en de Wilkemaheerd.


In mijn straat, de Isebrandtsheerd, is het nog gekker: ik woon op de eerste etage. Op 5 december 2020 kreeg ik een brief van de gemeente, gedateerd 30 november 2020, waarin staat:

“Mocht u géén papiercontainer bij huis willen ontvangen, dan vragen wij u vóór 16 december 2020 te reageren op deze brief door een e-mail te sturen naar papiermini@groningen.nl of te bellen naar 14050. Als wij geen reactie van u ontvangen, gaan we ervan uit dat u gebruik wilt maken van een papiercontainer.”

Einde citaat.


Mijn twee buurvrouwen van de eerste etage en nog een andere buurvrouw van ons wooncomplex, ook woonachtig op de eerste etage, kregen deze gemeentelijke brief zeer opmerkelijk NIET. Mijn onderburen op de begane grond kregen deze brief wel. Per etage en zelfs binnen een etage is er kennelijk sprake van discriminatie!!!

Conclusie: er is sprake van rechtsongelijkheid en innerlijke tegenstrijdigheid. Er wordt geen duidelijke lijn getrokken!

Zelf heb ik deze grote papiercontainer van 240 liter, niet zijnde een "minicontainer" van 120 liter, vooralsnog geweigerd, omdat er bij de trap op de begane grond te weinig ruimte is. Ik ga voorlopig meeliften met de buren.


Morgen ga ik aan mijn verhuurder, De Huismeesters, vragen om haar huurders te benaderen met het dringende verzoek dat bewoners op de begane grond hun afvalcontainers in hun tuin gaan plaatsen, opdat er bij de trappen naar de etagewoningen voldoende ruimte is voor de diverse containers van de hogere etages (grijs, groen en mogelijk blauw).

Anoniem zei

Ik snap het niet: je kunt papier gewoon naast de AH in een container gooien. Waarom zou je een container bij je deur willen hebben?

Kees Huizenga zei

De gemeente gaat vanmorgen helaas niet in op het dieptragische feit dat ik gisteren door een vrouwelijke ambtenaar van telefoonnummer 14050, tevens woonachtig in Beijum, grotelijks misleid ben. Ik wees haar op verontruste reacties van hogere etagebewoners op Facebook Beijumnieuws. Zeer opvallend was dat deze ambtenaar mij niet doorverbond met een medewerker van het Bedrijfsbureau Stadsbeheer of met een ambtenaar van de afdeling Stadsonderhoud van Stadsbeheer.


Waarom kreeg ik als bewoner van de eerste etage dan wel een brief van het Bedrijfsbureau Stadsbeheer d.d. 30 november 2020; ontvangen op 5 december 2020? Vanwaar deze ambtelijke willekeur en opvallende rechtsongelijkheid?


Nota Bene: ook een bewoner van de begane grond kan zijn/haar oud papier langs de weg zetten of met de fiets of auto naar de ondergrondse papiercontainers brengen. Toch? De argumentatie van de gemeente Groningen is derhalve niet overtuigend. Niet valide. Niet compleet.

Anoniem zei

Ook veel beneden woningen in de godekenheerd hebben geen brief en dus ook geen papier container ontvangen dus gaat niet op dat alleen boven woningen hem niet krijgen.