zondag 31 oktober 2021

VERKEER WORDT GETELD BIJ DE BUSSLUIS

 

Video registratie voor verkeersonderzoek

Staat op een kastje die eronder hangt.

Deze blogger dacht even: hallo, mag dit wel in verband met privacy? Terzijde, zal het raakvlakken hebben met het vorige bericht? Met de rukte rond Winkelcentrum Beijum? Met de bussluis?

Zomaar een camera ophangen in het straatbeeld van Beijum?

Had dit niet even gemeld moeten worden?

Maar het schijnt te mogen.

De blogger is geen jurist. En hij is niet paranoïde (wel achterdochtig).

Maar hier, foto's, worden vast ook voorbijgangers gefilmd, wandelaars.

Ten minste, gefilmd, via de camera geregistreerd.

Beijumers zien, foto's, tegenover Shoetime.

NDC staat er op het kastje. Nee, geen mediagroep uit Stad.

Een Beijumer stuurde de foto's. Met tekst: Jij wordt in de gaten gehouden.

Blogger: Beijumers worden in de gaten gehouden. Maar het zal denkt hij te maken hebben met de infrastructuur rond het winkelcentrum. Zie nog eens de video beneden, voormalig eigenaar van de dierenspeciaalzaak, Andre Hoogenberg, pleitte jaren geleden reeds voor het opheffen van de busbaan.

5 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Hierbij mijn opmerkingen over het verkeersonderzoek bij de bussluis en omgeving (bij het Winkelcentrum Beijum):


1. het is een onderzoek, dus de videocamera hangt er tijdelijk;

2. dit neemt niet weg dat de buurt rondom deze camera over dit onderzoek had moeten worden geïnformeerd;

3. de gemeente hanteert kennelijk een politiek van voldongen feiten (bewoners worden kenbaar niet serieus genomen!);

4. deze camera is een aanslag op de privacy van de passanten;

5. hoe lang duurt dit onderzoek?

6. bestaat er een wettelijke basis voor het ophangen van deze camera? De gemeente moet deze wettelijke basis aangeven bij deze camera of in een duidelijke brief aan de buurt;

7. aan de orde is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Zie in dit verband het volgende citaat:

https://blog.iusmentis.com/2012/10/12/mag-je-cameratoezicht-op-de-openbare-weg-richten/

“Lastiger is de Wet bescherming persoonsgegevens. Wie camerabeelden vastlegt (in digitaal, doorzoekbaar formaat) valt daarmee onder de Wbp. En deze heeft als hoofdregel dat je alleen persoonsgegevens (camerabeelden) mag vergaren en gebruiken als dat noodzakelijk is voor het door jou beoogde doel. Als dat doel beveiliging is van je eigendommen, dan mag je uiteraard alleen je eigendommen filmen en de onvermijdelijk daarbij in beeld komende omgeving. De openbare weg kán onvermijdelijk deel zijn van die omgeving (de auto die voor de deur bij de stoep staat), maar verder dan dat mag je niet gaan.

En dáár is volgens mij de hele discussie op gebaseerd of je de openbare weg mag filmen. Op zich niet dus, tenzij je een goed doel weet waarom het wel mag én het filmen van de openbare weg daarvoor noodzakelijk is. Ik kan er - behalve beveiliging dus - geen bedenken.” Einde citaat.

8. Zie verder over cameratoezicht op openbare plaatsen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overvallen-straatroof-en-woninginbraak/regels-cameratoezicht

Citaat:

"Cameratoezicht op openbare plaatsen

De overheid mag alleen gebruik maken van cameratoezicht voor:

- de handhaving van de openbare orde;
- de verkeersveiligheid;
- de opsporing van criminaliteit.

Gemeenten zetten bijvoorbeeld cameratoezicht in om de criminaliteit in het centrum te verminderen. Zoals hardnekkige overlast door hangjongeren, drugsdealers, straatrovers en zakkenrollers." Einde citaat.

Derhalve geen cameratoezicht voor een kort durend onderzoek van de gemeente, tenzij de verkeersveiligheid in het geding is.

Vraag: is het zo gevaarlijk bij Shoetime en omgeving?
Waaruit blijkt dit?

9. er is tevens de Algemene Politieverordening (APV) van de gemeente Groningen. Maar die APV mag niet in strijd zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

10. burgers kunnen contact opnemen met Stadstoezicht of Stadsbeheer van de gemeente Groningen. Via het digitaal klachtenformulier of telefoonnummer 14050 (algemeen nummer).

Chris zei

Beetje voorbarige conclusie van dhr. Huizinga. Zonder nadere informatie kan niet worden vastgesteld welke gegevens er precies worden geregistreerd en vastgelegd. Dus dan is ook niet vast te stellen of aan wet- en regelgeving wordt voldaan.

Het is goed mogelijk dat hier alleen kentekens worden geregistreerd om misbruik van de busbaan te meten.

Kees Huizenga zei

@ Chris, woonachtig in het midden des lands en oud-Beijumer


1. De gemeente moet altijd uitleg geven en verantwoording afleggen over het feit, waarom er cameratoezicht plaatsvindt. Dit is niet gebeurd. Waarvan akte.

2. Kentekenregistratie van voertuigen mag niet plaatsvinden, indien NIET aan de voorwaarden van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt voldaan.

Chris zei

Het is maar helemaal de vraag of dit onder de definitie van cameratoezicht valt. het is goed mogelijk dat alleen het aantal en type voertuig geregistreerd wordt.

Er worden dan dus geen video opnames gemaakt en ook van kentekenregistratie hoeft helemaal geen sprake te zijn.

Kortom, er kan pas geoordeeld worden als je weet wat er precies wordt gemeten/geregistreerd.

Anoniem zei

Ja moar ho eem, dit onderzoek dient toch Het Algemeen Belang? The Greater Good? Dan is het opgeven van wat privacy toch geen punt? Merk je niks van, nait soez'n. De overheid/gemeente heeft toch altijd het Burger Belang Bovenaan staan? Alleen lui die iets te verbergen hebben maken hier een punt van.