dinsdag 5 oktober 2021

ACTIE BIJ DE KORREWEBRUG (die eruit ligt)Het was aangekondigd:

Zie de site van de bewonersorganisatie van de buren

STEUN DE LAGE BRUG ACTIE EN HELP OP 5, 6 EN 7 OKTOBER 2 UUR MEE!

Helaas hebben de coalitiepartijen zich vooralsnog uitgesproken voor de 4,5 m hoge brug.
Als we niets doen dan zitten we de komende 80 jaar vast aan de hoge brug.

We willen op dinsdag, woensdag en donderdag as van 07.00 uur tot 19.00 uur actie op de brug voeren.
DOELSTELLING ZOVEEL MOGELIJK HANDTEKENINGEN VOOR DE PETITIE TE KRIJGEN!
Als iedereen 2 uur wil staan dan verdelen we het werk. Dus iedere dag 6 blokken van 2 uur!
WIE MELDT ZICH AAN? Dat kan via lagegerritkrolbrug@gmail.com
Kom en laten we een vuist maken naar de politiek om het college en de coalitiepartijen OP ANDERE GEDACHTEN TE BRENGEN!

Foto's zijn opgestuurd.

Je zult er maar met een beperking over willen

De helpers waren te duur geworden.

En dus tijd voor actie

Eigenaardig dat het College in Stad een draai heeft gemaakt...een jaar geleden...luister naar de wensen van bewoners/gebruikers van de brug Wat een draaikonterij...het legt zich nu bij de hoge variant neer.1 opmerking:

Kees Huizenga zei

U kunt de petitie voor een lage Korrewegbrug ondertekenen door deze link te activeren:

https://www.openpetition.eu/nl/petition/online/een-lage-gerrit-krolbrug-2#petition-main


Hier de argumenten op een rij voor een lage Korrewegbrug/Gerrit Krolbrug:

https://www.dehunzevanstarkenborgh.nl/teken-de-petitie-voor-een-lage-gerrit-krolbrug/


De zeer professionele Power Point-presentatie van het Gerrit Krolbrugcomité aan de leden van de gemeenteraad d.d. 22 september 2021 (32 pp.):

https://www.dehunzevanstarkenborgh.nl/wp-content/uploads/2021/09/Presentatie-gemeenteraad-22-09-21-Maria-DEF.pdf


De inspraakreactie van het Gerrit Krolbrug-comité, omvattende de drie wijkbewonersorganisaties van De Hunze/Van Starkenborgh, Beijum, de Korrewegwijk en 15 andere ondersteunende bewoners- en belangenorganisaties en scholen, gedateerd 22 september 2021 (6 pp.):

https://www.dehunzevanstarkenborgh.nl/wp-content/uploads/2021/09/Inspraak-reactie-GKB-raadsvergadering-22-sep-2021-DEF-cpl-PDF.pdf


Hierbij de samenvatting van bovengenoemde inspraakreactie:


"SAMENVATTEND

Het feit dat de Gerrit Krolbrug midden in de stad ligt, moet een reden zijn om te kiezen voor een lage brug. Veiligheid, comfort en toegankelijkheid voor iedereen vragen daarom. De fikse gevolgen van een 4,5 meter hoge brug voor de omgeving en het landschap vragen eveneens om een lage brug. Het is goed om nog eens te constateren dat de lage brug het in het afweegonderzoek wint als het gaat om woongenot, landschappelijke inpassing en inpassing in de omgeving. Willen we de omgeving geen geweld aan doen, dan zijn dat ook terechte conclusies. Maar de fixatie op een hoge brug leidt er desondanks toe dat de 4,5 meter variant toch de voorkeur krijgt in wat nu voorligt. Ten onrechte. Doorslaggevend voor een verantwoorde afweging zouden de eisen moeten zijn die gesteld worden vanuit het gegeven dat het hier om een de binnenstedelijke locatie gaat en dat de Gerrit Krolbrug geldt als één van de belangrijkste levensaders voor de stad Groningen. De Gerrit Krolbrug maakt deel uit van de longen van onze stad en het gezond houden van die longen is een uiterst
belangrijk afwegingselement. Dat past ook bij de ambitie om Fietsstad nummer 1 te zijn. Of geven we die ambitie op?


De belangrijkste nadelen van een hogere brug op deze binnenstedelijke locatie spreken voor zich:

• 16.000 fietsers, duizenden voetgangers en auto's per dag worden geconfronteerd met een hoge helling, veel gevaarlijker dan de huidige brug en voor nogal wat weggebruikers een niet of nauwelijks te nemen barrière op een belangrijke route waar geen goed alternatief voor is;

• de stedenbouwkundige inpassing heeft voor omwonenden vergaande consequenties en betekent een forse verslechtering van aan- en afrijroutes."

Einde citaat.