dinsdag 12 oktober 2021

VIJFTIENDE SEIZOEN BEIJUMNIEUWS IS INGEGAANOp 12 oktober 2007 vond de geboorte van Beijumnieuws plaats.
Veertien volle jaren zijn volbracht, het vijftiende seizoen is bij deze ingegaan. Volbracht klinkt alsof het een opgave is, dat klopt niet, het blijft ontzettend leuk om Beijum voor het digitale voetlicht te brengen.

Wordt dit het het laatste seizoen?

Deze blogger dacht de laatste jaren: bij leven en welzijn in elk geval de vijftien volmaken.

Maar daarna stoppen? Ondergetekende kan het zich moeilijk voorstellen. 

Grootse plannen voor Kardinge.

Een flat in de Wibenaheerd die volgend jaar zal worden afgebroken

En veul meer, de ontwikkelingen in en rond Beijum zullen nooit stoppen. Weet deze blogger. Dat moét hij volgen. Noem het gerust een dwangneurose.

De oorsprong van het starten van deze wijkwebsite is tijdens de eerste 'verjaardagen' uitgebreid aan de orde geweest. Geen zin om dat in dit bericht weer uitgebreid te herkauwen, zie nog eens het bericht van een half jaar geleden (anderhalf jaar inmiddels)  met uitgebreide achtergrond-links. 

Wel grappige input uit de beginjaren van Beijumnieuws van buiten de wijk, een voormalige ruziemaker uit de Oosterpoort ging zich tegen het toenmalige wijk-conflict aan bemoeien. We tekenen het jaar 2010. Het blijft grappig, zie ook een jaar geleden

Beijumnieuws veertien jaar dus. Zie nog eens de video die Hilda Hofstra omstreeks 12 jaar geleden maakte (pardon, dertien jaar geleden)

Een keer per jaar wat ijdeltuiterij...zie nog eens beneden, video...elf jaar geleden.

Bij leven en welzijn...deze blogger kan niet stoppen om Beijum op geheel eigenwijze te verslaan.

Volgens de Gezinsbode is deze blogger verslaafd

Zie hier voor meer info over het ontstaan van Beijumnieuw...met links...

Dank aan alle lezers die bijdragen met tips en foto's, de columnisten niet te vergeten.

Welkom in het vijftiende seizoen van Beijumnieuws. Geniet ervan, kanker erop, whatever....

Geen opmerkingen: